SON DAKİKA

KTSO’ dan İnoSuit – İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı Açıklaması

Bu haber 28 Ocak 2019 - 14:57 'de eklendi ve 20 views kez görüntülendi.

 

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası tarafından İnoSuit – İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı hakkında açıklamalarda bulundu. Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yetkilileri açıklamalarında: “Üniversite-sanayi işbirliğine dayanmakta olan “İnoSuit – İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı” kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi şirketlerde inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılması, inovasyon yönetimi altyapısının oluşturulması, güçlendirilmesi, her bir kurumun kendi hedeflerine, yapısına ve ihtiyaçlarına uygun kurumsal inovasyon sistemlerinin tasarlanması ve hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır.”dedi.

PROGRAMIN HEDEFLERİ

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası program hakkında verdiği bilgilerde: “Program süresi olan 12 aylık süreçte, program kapsamında seçilecek İhracatçı Birlikleri Üyesi firmalarda; İnovasyon sürecini sistematik, bütünsel ve odaklı bir yaklaşımla ele alan “Kurumsal İnovasyon Sistemi”nin oluşturulması,İnovasyon süreçlerini ve sonuçlarını besleyecek stratejik, organizasyonel,  kültürel altyapının ve bilgi altyapısının oluşturulması, Ürünlerde, süreçlerde, organizayonel yapılanmalarda veya pazarlama faaliyetlerinde inovasyon projelerinin hayata geçirilmesi, İnovasyon çalışmalarının ve yatırımlarının etkinliğinin, rekabetçilik üzerine sürdürülebilir etkisinin, sistemli işleyişinin ve takip edilebilirliğinin sağlanması, İnovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılmasının, bunun sonucunda da ihracat performansının yükseltilmesinin sağlanması,

İnovasyon yönetimi konusunda ülkemizdeki üniversiteler ve özel sektör arasında işbirliğinin arttırılması, İnovasyon yönetimi konusunda, ülkemiz üniversitelerindeki bilimsel bilgi, araştırma ve uygulama tecrübesinin arttırılmasıdır.

ÇALIŞMA SONUNDA HER BİR FİRMADA ULAŞILMASI HEDEFLENEN ÇIKTILAR:

Şirketin inovasyon kapasitesinin değerlendirilmesi, Gelişim alanlarına göre, kuruma özgü bir inovasyon sisteminin tasarlanması, Kurumsal inovasyon projesinin iç ve dış iletişim planının ve içeriğinin oluşturulması, bu planın uygulanması, Şirketin inovasyon organizasyonunun belirlenmesi,

Şirketin inovasyon yönetimi yönergesinin hazırlanması ve süreçlerin tarif edilmesi, Şirketin teknoloji yol haritasının ve gelecek dönem ihtiyaçlarının belirlenmesi, Şirketin inovasyon stratejilerinin belirlenmesi, Tüm şirket çalışanlarının katkıda bulunacağı fikir ve öneri havuzunun oluşturulması, Şirketin mevcut ve gelecek dönem ihtiyaçları baz alınarak, inovasyon proje portföyünün oluşturulması ve önceliklendirilmesi, Önceliklendirilmiş inovasyon projeleri için takımların oluşturulması,

Inovasyon projelerinin yönetimi; problem tanımlama – araştırma – analiz – karar verme – test uygulama – nihai uygulama aşamalarının gerçekleştirilmesi,  Şirketin İK yönetim uygulamalarına inovasyonun entegrasyonu, Takdir ve ödüllendirme sisteminin oluşturulması, Şirket içi işbirliği ve bilgi paylaşımını besleyici uygulamaların geliştirilmesi, kurumsal hafıza yönetiminin sağlanması, Şirketin dış paydaşlarıyla işbirliğine dayalı inovasyon süreçlerinin tariflenmesi, oluşturulması ve yönetimi,

Dış finansman kaynaklarından faydalanılmasının sağlanması, Fikri mülkiyet hakları yönergesinin hazırlanması, Inovasyon yönetim sürecinin adımları konusunda iç yetkinlik oluşturmaya yönelik, farklı konularda eğitimler verilmesi, Kurumsal inovasyon sistemindeki gelişimin izlenmesi, değerlendirilmesi ve revizyonu.

GERÇEKLEŞTİRİLECEK FAALİYETLER NASIL PLANLANMIŞTIR?

Program kapsamında seçilecek olan faaliyetler 10 ana fazdan oluşmaktadır; Faz: Ön değerlendirme, Analiz ve Yol Haritasının Oluşturulması, Faz: Kurumsal İnovasyon Sistemi Projesinin Lansmanı ve İletişimi; Ortak Dil ve Ortak Algı Oluşturulması,Faz: İnovasyon Organizasyonunun Oluşturulması,  Süreçlerin Tarif Edilmesi ve Yönergelerin Hazırlanması, Faz: Stratejilere İnovasyonun Entegrasyonu, Teknoloji Yol Haritalarının Hazırlanması ve İnovasyon Stratejilerinin Belirlenmesi, Faz: İK yönetimi Altyapısının ve Uygulamalarının İnovasyon ile Uyumlaştırılması, Faz: İnovasyon Eğitimleri ile İnsan Kaynaklarındaki Kapasitenin Arttırılması, Faz: İhtiyaç – Fırsat ve Fikir Havuzunun Oluşturulması, İnovasyon Proje Portföyünün Belirlenmesi, Faz: İnovasyon Projelerinin Çalışılması ve Uygulamaların Hayata Geçirilmesi, Faz: Açık İnovasyon ve İşbirliği Stratejilerinin Belirlenmesi ve Uygulamaya Geçilmesi, Faz: İnovasyon Çalışmalarının Etkinliğinin Değerlendirilmesi ve Revize Edilmesi.

Yukarıda belirtilmiş olan fazlar, belli bir sırayı takip etmekle beraber, belli durumlarda birbirleriyle örtüşecek zaman aralıklarında gerçekleştirilecektir.

PROGRAMIN SÜRESİ

Program, toplam 12 ay sürecek, bu süreçte firmaların ve mentorların aktif olarak 11 ay süresince faaliyetleri sürdürmeleri beklenecektir. (Ağustos ayı programda yıllık izinler için ayrılmıştır. Ağustos ayında faaliyet yapılması beklenmemekte, ayrıca mentorluk hizmet ödemesi de yapılmamaktadır).

Programın Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

1 Nisan 2019 tarihinde faaliyete başlanacak programın bitiş tarihi 31 Mart 2020 tarihidir. Ekim ayında başlayacak program dönemi için firma başvuruları 15 Şubat 2019 tarihine kadar devam edecektir. Program başvurularının sene içerisinde 2 ayrı dönemde alınmaktadır. Başvuru sahibi firmaların, başvurdukları döneme bağlı olarak Nisan ya da Ekim aylarında programa başlamaları ve 12 ay süresince programı sürdürmeleri mümkün olacaktır.

PROGRAMIN İŞLEYİŞİ

Program kapsamında, katılım gösterecek her bir şirket ile ilgili bölgedeki üniversitede inovasyon yönetimi alanında çalışmakta olan bir “mentor” eşleştirilecektir. Söz konusu mentorlar tarafından, 11 ay süresince belli bir yol haritasını takip edecek şekilde mentorluk desteği sağlanacak ve belirlenen hedeflere ulaşılması amaçlanacaktır. Programda görev alacak mentorların seçiminde öncelikli seçim kriteri “inovasyon yönetimi konusundaki uzmanlık ve uygulama deneyimi” seviyesidir.

Program süresince mentor, eşleştirildiği şirket ile ortak olarak belirlenecek gün ve saatte, her hafta bir gün en az 4 saatlik bir zaman diliminde şirketi ziyaret edecek ve şirketlerin inovasyon kapasitelerinin artırılması çalışmalarında mentorluk yapacaktır. Bu süreç içerisinde katılımcı her bir firmanın, inovasyon çalışmalarına yakın uzmanlığı olan bir yöneticisini şirket içi proje lideri olarak görevlendirmeleri beklenmektedir. 3., 6. ve 9. ayların sonunda tüm mentorların ve firmaların katılacağı deneyim paylaşım toplantıları yapılacaktır. Mentorların ve firmaların aylık olarak gerçekleştirilecek faaliyetler ve elde edilen çıktılar konusundaki gelişimleri, gözlem ve önerilerini, TİM – InoSuit portalına ( www.inosuit.com ) raporlamaları beklenmektedir.“İnovasyon yönetimi” konusunda araştırma, eğitim ya da uygulama faaliyetleri gösteren, “üniversite-sanayi işbirlikleri” konusunda belli bir tecrübeye, yetkinliğe ve motivasyona sahip mentor adaylarının 15 Şubat 2019 tarihine kadar http://www.tim.org.tr/tr/inosuit-mentor-kayit.html linkinde yer alan mentor başvuru formunu doldurulması, (bir kez başvuru yapılması yeterlidir, başvuru bilgilerinizde değişiklik olması durumunda inosuit@tim.org.tr adresinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz.)

Belirtilmiş olan program çıktılarına erişilebilmesi amacıyla, her bir şirket için kurumsal inovasyon sistemlerinin ve yol haritalarının tasarlanması, söz konusu yol haritalarının uygulanmasının sağlanması ve belirtilen hedef çıktılara erişilmesinin sağlanması, Her bir şirket için, düzenli olarak her hafta 1 gün min. 4 saatlik sürenin, program kapsamındaki faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla şirkette geçirilmesi, Aylık olarak gerçekleştirilen faaliyetler ve elde edilen çıktılar konusundaki gelişimleri, gözlem ve önerilerini, TİM’in belirteceği formatta TİM yönetimine raporlamaları,3., 6. ve 9. ay sonunda gerçekleştirilecek olan tüm deneyim paylaşım toplantılarına katılmaları,

PROGRAMA KATILIM GÖSTEREN ŞİRKETLERİN İDARİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Mentorların önereceği sistem ve yöntemler doğrultusunda, planlanacak olan inovasyonla ilgili tüm etkinliklere ve faaliyetlere gerekli yönetim desteğinin, emek ve zaman ile firma tarafından da uygun görülen bütçenin temin edilmesinin sağlanması,

​PROGRAMDA YER ALACAK ŞİRKETLER NASIL BELİRLENECEK?

Programda yer alacak ve desteklenecek olan şirketler, başvuru formunu eksiksiz olarak ve belirtilen tarihe kadar dolduran şirketler arasından, formda verilen cevapların niteliğini göze alacak şekilde TİM tarafından yapılacak bir ön değerlendirme sonucunda ve başvuru formunu dolduruş tarihleri de göz önüne alınarak önceliklendirilecek ve belirlenecektir.

PROGRAMDA MENTOR HİZMET BEDELİ ÖDEMESİ NASIL YAPILACAKTIR?

Her bir üniversite için 11 ay süresince, firma başına aylık mentorluk ücreti İstanbul’da bulunan üniversiteler için vergiler hariç aylık 4.000 TL, İstanbul dışında bulunan üniversiteler için vergiler hariç ayda 3.000 TL olarak belirlenmiş olup, bu ücret üniversitelerimize firmalarımız tarafından üniversite-sanayi işbirliği projeleri kapsamında ödenecektir.

PROGRAMA KATILIM GÖSTEREN ŞİRKETLERİN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Program finansmanı, TİM’in ve bağlı bulunulan ihracatçı birliklerinin toplam %  25 desteği ve programda yer alacak firmalarımızın % 75 katkısı ile gerçekleşecektir. Söz konusu finansman modeline göre; programa katılım gösterecek her bir şirketin 11 ay süresince program kapsamında alacağı mentorluk hizmetleri karşılığında; Merkezi İstanbul olup İstanbul içindeki üniversitelerden mentorluk alacak firmalar için üniversiteye vergiler hariç aylık 4.000 TL ödeme yapması,

Merkezi İstanbul dışında olup, İstanbul dışındaki üniversitelerden mentorluk alacak firmalar için üniversiteye vergiler hariç aylık 3.000 TL ödeme yapması, Toplamda %25 oranında ki TİM ve bağlı bulunduğu ihracatçı birliği desteği için ise üniversiteye ödediği aylık ödeme dekontunu bağlı bulunduğu ihracatçı birliğine ibrazı ile talep etmesi gerekmektedir.

PROGRAMDA MENTOR OLARAK YER ALMAK İSTEYEN AKADEMİSYENLER/YETKİLİ KİŞİLER BAŞVURULARINI NASIL İLETEBİLİRLER?

Programda mentor olarak yer almak isteyen akademisyenler/yetkili kişiler başvurularını, http://www.tim.org.tr/tr/inosuit-mentor-kayit.html linkindeki mentor başvuru formunu 15 Şubat 2019 tarihine kadar doldurmaları yeterli olacaktır.

PROGRAMDA YER ALMAK İSTEYEN ŞİRKETLER BAŞVURULARINI NASIL İLETEBİLİRLER?

Programda yer almak isteyen firmaların başvuru için http://www.tim.org.tr/tr/inosuit-firma-kayit.html linkinde yer alan firma başvuru formunu 15 Şubat 2018 tarihine kadar doldurmaları yeterli olacaktır.

PROGRAMIN İZLEME VE DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAKTIR?

Programın ilerleyişi her ay sonunda mentorlar tarafından TİM yönetimine İnoSuit portalı üzerinden raporlanacak, kendilerine sundukları raporlar üzerinden geri dönüşler ve öneriler verilecektir. Benzer şekilde, her bir firmadaki inovasyon sürecinin yönetilmesinden sorumlu yöneticilerin de aylık değerlendirme formlarını doldurarak TİM ile paylaşmaları, bu şekilde programın ilerleyişi hakkındaki görüşlerini, gözlemlerini ve önerilerini iletmeleri amaçlanmaktadır. Aylık takip ve değerlendirme raporlarına ek olarak; her 3 ayda bir programda yer alan tüm mentorların ve inovasyon yöneticilerinin bir araya gelerek tüm deneyim ve önerilerini paylaştıkları etkinlikler düzenlenecektir. Programın 11. ayında final raporlamaların tamamlanması istenecek, 12. ay itibarıyla da başarı hikâyelerinin paylaşıldığı bir kapanış etkinliği gerçekleştirilecektir. Bilgi almak ve her türlü sorularınız için inosuit@tim.org.tr  adresine mail gönderebilirsiniz.” dedi. (Haber Merkezi)

 

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.