EKPSS Yerleştirme Tercihleri İçin Son Gün, 19 Ocak

EKPSS yerleştirme tercihleriyle Kırşehir’e 7 kişi alınacak Engelli Kamu Personeli Seç me Sınavı (EKPSS) sonuçlarına göre tercihler yapılarak bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına yerleştirme işleri gerçekleştirileceği öğrenildi. KIRŞEHİR’DE EKPSS’YE GİREN ENGELLİ ADAYLAR DİKKAT! Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına yerleştirme tercihleri devam ediyor. Kırşehir’de ve diğer iller de sınava giren ve puanı geçerli olan

EKPSS yerleştirme tercihleriyle Kırşehir’e 7 kişi alınacak Engelli Kamu Personeli Seç me Sınavı (EKPSS) sonuçlarına göre tercihler yapılarak bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına yerleştirme işleri gerçekleştirileceği öğrenildi.

KIRŞEHİR’DE EKPSS’YE GİREN ENGELLİ ADAYLAR DİKKAT!

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına yerleştirme tercihleri devam ediyor. Kırşehir’de ve diğer iller de sınava giren ve puanı geçerli olan adaylar için tercih başvuruları devam ediyor. Tercih yapılacak iller arasında Kırşehir’de yer alıyor. Kırşehir’de 5 kamu kurumuna 7 kişinin alımı yapılacağı bildirildiyor. 2021-EKPSS/ kura ile engelli kamu personeli yerleştirme: bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına yerleştirme yapmak için adaylardan tercih alınması hakkında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, “Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkın da Yönetmelik uyarınca ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EK PSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacaktır.

Adaylar, 20 21-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzuna saat 10.00’dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Adaylar tercihlerini, 13- 19 Ocak 2021 tarihleri arasında yapabileceklerdir.

TERCİH İŞLEMLERİ, 19 OCAK 2021 TARİHİNDE SAAT 23.59’DA SONA ERECEKTİR

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan 2021-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais. osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifre si kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur” açıklamasını yaptı.

Kırşehir’de alım yapacak kamu kurum ve kuruluşları, mezuniyet durumları ve alı nacak kişi sayısı şöyle: “Ortaöğretim mezunlarının tercihleri arasında gösterebileceği kadrolar; Diyanet İşleri Başkanlığı müezzin-kayyım 1 kişi Kırşehir tüm ilçeler. Milli Eğitim Bakanlığı hizmetli 2 kişi Kırşehir tüm ilçeler. Ön lisans mezunlarının tercihleri arasında gösterebileceği kadrolar; Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ambar memuru 1 kişi Kırşehir Merkez. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi memur 2 kişi Kırşehir merkez. Lisans mezunlarının tercihleri arasın da gösterebileceği kadrolar; Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal çalışmacı 1 kişi Kırşehir merkez. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nın sitesinde başvuru şartları ve tercihler hakkında şu bilgiler elde edildi: Başvuru genel şartları; İlan edilen kadrolara atanmak için baş vuracak adayların aşağıdaki genel şartlara tercihlerin son günü itibarıyla sahip olmaları gerekmektedir: Türk vatandaşı olmak (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28’inci maddesi gereğince Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıt lı adaylar bu kılavuzda yer alan kadrolara başvuramazlar.) 18 yaşını tamamlamış olmak (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesi ne göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibariyle alınmış olması gerekmektedir.). Kamu haklarından mahrum bulunmamak. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ha pis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düze ne ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı 2 suçlar, devlet sırlarına kar şı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötü ye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak. (Askerde bulunan adaylar tercih yapabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı veya bakaya durumda bulunan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir.) Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde ki; ‘Engelli: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk ve ya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri,…ifade eder.’ Hükmü gereğince en az yüzde 40 ve üzerinde çalışabilir engelli olmak. Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru ve atanma şartlarını taşımak.

Tercihlerin yapılması için genel bilgiler; Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM’ye internetle gönderildiği gün itibarıyla, sınava girilen öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan mezun olunması zorunludur. Tercihlerin internetle ÖSYM’ye gönderildiği gün itibarıyla mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile atamaları yapılmayacaktır. Adayların boş kadrolara yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için tercihlerin kurallara uygun olarak yapılması ve yapılan tercihlerin geçerli olması zorunludur. Tercihlerin yapılması ile ilgili işlemler; Adaylar tercihlerini 13-19 Ocak 2021 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 19 Ocak 2021 günü, saat 23.59’da sona erecektir.

Tercihlerinizi yaparken, kadrolar için ‘Aranan Nitelikleri’ gösteren sütunlardaki koşulları dikkatle incele meniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir. Bir kadro için mezun olunan program /alan/dal koşulu birden fazla ise bunlardan birinin karşılanması yeterlidir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bu kılavuzda düzenlenen ‘Başvuru Genel ve Özel Şartlarını mutlaka okumanız ve tercihlerinizi yaparken bu uyarıları da göz önünde tutmanız gerekir. Mezun olunan öğrenim düzeyi, program/alan/dal ile ilgili nitelik koşulunu karşılamadığınız bir kadroya tercihleriniz arasında yer vermeniz ve yerleştirilmeniz halinde ilgili kurum tarafından atamanızın yapılmayacağını göz önünde bulun durunuz. Mağduriyete uğramamanız için tercihlerinizi internetle ÖSYM’ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun olduğundan mutlaka emin olunuz. Tercih süresi bitene kadar, sisteme işlenen tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi https://ais. osym.gov.tr adresinden elektronik ortamda yapacaklardır. Yaptıkları tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali veya mezuniyet tarihinde değişiklik taleplerini içeren dilekçeler Merkezimiz de kesinlikle işleme alınmayacaktır. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. Tercih yapmak istediğiniz kadroları belirleyiniz ve 30’u geçmemek üzere istek sıranıza göre yazınız. Bu sıralamada kadronun si ze uygunluğu ve sizin bunlara vereceğiniz öncelikler son derece önemlidir. Üzerinde çalışma yaptığınız listeyi ÖSYM’ye kesinlikle posta ile göndermeyiniz veya elden teslim etmek için girişimde bulunmayınız. Böyle bir liste ÖSYM’de hiçbir şekilde işleme konmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olacaktır. 4.5 İnternet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan ÖSYM’ nin www.osym.gov.tr internet adresine giriniz ‘Aday İşlemleri’ alanından EKPSS/Kura Tercih işlemleri alanına erişiniz. Buradaki ilgili alana T.C. Kimlik Numaranızı ve şifrenizi giriniz. İnternet erişim şifresini kaybeden ya da unutan adaylar, ÖSYM’ nin https://ais.osym.gov. tr internet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen internet adresinden ‘Şifremi Unuttum’ alanına girmeleri bura da kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalı dır.) gerekmektedir. Bu sorulara doğru cevap veremediği için şifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar nüfus cüzdanı veya TC Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarının aslı ile birlikte ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine veya yetkilendirilmiş başvuru merkezlerine şahsen başvurarak ücreti karşılığı yeni şifrelerini edinmek zorundadır. Bu şifre daha sonraki gerek tercih gerekse sınavlar ile ilgili işlemlerde de kullanılacağından adayların bu şifreyi saklamaları, başkaları ile paylaşmamaları gerekmektedir. 4.6 EKPSS/Kura Tercih işlemleri alanına T.C. Kimlik Numaranızla şifrenizi girdikten ve ‘Tercih Bildir’ alanına tıkladıktan sonra ekrandaki açıklamalara göre hareket ediniz. Tercih listenizdeki kadro kodlarını sırasıyla ekrandaki ilgili alana yazınız. Mezun olduğunuz program/ alan/dal tercih etmiş olduğunuz kadro için aranan öğrenim koşulu ile uyumlu değil ise yapmış olduğunuz tercih sistem tarafından kaydedilmeyeceğinden bir sonraki tercihinizi yazmanız sistem tarafından engellenecektir. Tercihlerinizi yazarken bu durumu göz önünde bulundurunuz. Doğruluğundan emin olduğunuz zaman yaptığınız işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırınız.

Tercihlerinizin ÖSYM’ye ulaştığından emin olmanız için ekran da ‘EKPSS/Kura Tercihleriniz ÖSYM’ye bildirilmiştir’ ifadesini görmeniz gerekir. Bu aşamada ‘Yazdır’ alanına tıklayarak bir çıktı alınız ve bu çıktıyı saklayınız. Bu işlemi tamamladıktan sonra https://ais.osym.gov .tr internet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz. 4.7 Tercihlerinizi yapmak için ÖSYM’nin ilgili internet sayfasına girdikten sonra ÖSYM kayıtlarında size ait öğrenim düzeyi, mezun olunan program/alan ve mezuniyet tarihi bilgileri ekrana gelecektir. Adayların eğitim bilgileri, ortaöğretimde MEB e-okul, yükseköğretimde YÖKSİS ve ÖSYM arşivi kaynaklıdır. Tercih işlemlerinde ve yerleştirmede Merkezimiz tarafından bu bilgiler kullanılacaktır. Adaylar, https: //ais.osym.gov.tr adresinden eğitim bilgilerini kontrol edebileceklerdir. Eğitim bilgilerinde eksiklik ve/veya hata olan adaylar, tercih süresi içinde kendi okullarına başvurarak bu bilgilerinin ilgili sistemlerde düzeltilmesini sağlayacaklardır. Ortaöğretim için MEB e-okul, yükseköğretim için YÖKSİS’te eğitim bilgisi bulunmayan veya hatalı olan adaylar okullarının ilgili birimleri ile görüşerek tercih süresi içerisin de bilgi girişlerini yaptırıp https://ais.osym.gov .tr üzerinden güncellemelerini gerçekleştirdikten sonra tercihlerini yapabileceklerdir. MEB e-Okul ve YÖKSİS ile entegrasyonu olmayan askeri okullar, KKTC ilköğretim-ortaöğretim kurumları, yurtdışı okullar, bazı bakanlıkların yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar ile ilköğretim/ortaokul/ilkokul düzeyi kadrolardan tercih yapacak adaylar bilgi güncellemelerini (tercih süresinin son günü saat 16.00’ya kadar) ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinde veya yetkilendirilmiş başvuru merkezlerinde güncelleyebilirler. Bu bilgilerin sisteme işlenebilmesi için adayların, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine veya yetkilendirilmiş başvuru merkezleri ne şahsen gitmeleri ve giderken diploma/mezuniyet belgesinin onay lı bir örneğini ile adaylar nüfus cüzdanı veya T.C . Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarının aslını yanlarında bulundurmaları zorunludur. Belgede yer alan eğitim bilgileri, görevli tarafından sisteme girildikten sonra onaylı belge görevli tarafından teslim alınacaktır. Adaylar 5,00 TL hizmet ücreti ödeyecektir. ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri veya yetkilendirilmiş başvuru merkezleri eğitim bilgilerini güncelleme işlemini resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında yapacaklardır. Eğitim bilgileri alanında yapılacak değişikliklerde onaylı bel ge ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri veya yetkilendirilmiş başvuru merkezlerince teslim alınacağından adaylar, bu belgelerinin onaylı örneğini yanlarında bulun durmalıdır. Adayın yanın da, belgenin aslı ile birlikte onaysız bir fotokopisinin bulunduğu durumlarda başvuru merkezi görevlisi belgenin aslını inceleyerek fotokopi belgeyi onaylayabilecektir.” (Aslıhan BUYRUK)

15 Oca 2021 - 15:54 - EğitimYorum yazarak Aşıkpaşa Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Aşıkpaşa Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Aşıkpaşa Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Aşıkpaşa Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.Kirşehir Markaları

Aşıkpaşa Gazetesi, Kirşehir ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (546) 896 57 35
Reklam bilgi