3. Çalıştay Hakkında Detay Geldi

Üçüncüsü gerçekleştirilen Sivil Toplum Kuruluşları Başkanları çalıştayında görüşülen gündem maddeleri açıklandı.

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan açıklamalarda: “Üçüncüsü gerçekleştirilen çalıştaya Kırşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Ekicioğlu’nun katılımı ile Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi. Çalıştaya Meclis Başkanımız Mehmet Aydın, Ticaret Borsası Başkanı Neşet Yavuz, Esnaf  Ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, Ziraat Odası Başkanı Sinan Purcu, Kent Konseyi Başkanı Tahsin Üçgül ve Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Muzaffer Tekeli katıldı.

İkinci çalıştayımızın 12.Gündem maddesi; Şehrimiz ana caddelerinde yer alan tabelalarında standart olmaması, görsel ve yazı tiplerinin birbirinden farklılık göstermesi ve dış cephelerde ise uyum olmaması şehrimizde görüntü kirliliği oluşturması maddesine istinaden Mimarlar Odası Kırşehir Temsilcisi Mehmet Kurt ve İnşaat Mühendisleri Odası Kırşehir Temsilcisi İbrahim Haluk Türedi davet edildi.

Mimarlar Odası Kırşehir Temsilcisi Mehmet Kurt ve çalışma arkadaşları tarafından ilimiz ana caddelerinde bulunan alanlar için dış cephe çalışmaları hakkında bir sunum gerçekleştirildi.” denildi.

GÖRÜŞÜLEN GÜNDEM MADDELERİ AÇIKLANDI

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Sivil Toplum Kuruluşları Başkanlarının bir araya gelerek gerçekleştirdiği Çalıştay da görüşülen gündem maddeleri hakkında açıklama yapıldı.

GÜNDEM MADDELERİNDE MİLLETVEKİLİ SAYISININ 3’E ÇIKARILMA KONUSU VARDI

Sivil Toplum Kuruluşları Başkanları çalıştayında görüşülen gündem maddelerinde TÜİK tarafından açıklanan nüfus sayımı istatistiğine ilişkin Kırşehir’de iki milletvekilinin çıkma konusu değerlendirildi. Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan açıklamalarda: “1.Çalıştayın 1.Gündemi olan Milletvekili Sayımızın 3’e çıkartılması maddesine istinaden; TÜİK tarafından açıklanan nüfus sayımı istatistiğine ilişkin İlimiz iki Milletvekili çıkartmaya devam edeceğinden şu an için nüfus artışı ile ilgili yatırımcı çekme çalışmaları ve sonucunda istihdam artışı, Üniversitemize daha fazla öğrencinin gelmesi hem ekonomik hem de soysal kültürel sonuçlar doğurması uzun vadeli çalışmalar olarak değerlendirilmiştir.”denildi.

GĞNDEM MADDELERİNDE CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN ONAYINA SUNULAN İŞLER KONUŞULDU

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan açıklamalarda: “1. Çalıştayın 2.Gündem Maddesi olan Hükümet Binası konusunda resmi yazışmaların yapılması maddesine istinaden, konu Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bilgi, takdir ve onaylarına sunulmuştur.”ifadeleri kullanıldı.

1. Çalıştayın 3.Gündem Maddesi olan Yeni Hastane Binası konusunda resmi yazışmalar maddesine istinaden, konu Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bilgi, takdir ve onaylarına sunulmuştur.

1. Çalıştayın 4.Gündem Maddesi olan Çevre Yolu ile ilgili planlamalar yapılması maddesine istinaden, konu Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bilgi, takdir ve onaylarına sunulmuştur.”ifadelerine yer verildi.

TUZKÖY HAVAALANI YOLU DEĞERLENDİRİLDİ

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan açıklamalarda çalıştayda Tuzköy Havaalanı hakkında bilgi verildi. Yapılan açıklamalarda: “1. Çalıştayın 5.Gündem Maddesi olan Tuzköy havaalanı yolunun bir an önce çözüme kavuşturulmalı maddesi siyasi merciler tarafından değerlendirilmektedir.”denildi.

KAYSERİ-ANKARA KARAYOLUNUN TİCARİ ALANA AÇILMASI ÖNERİLDİ

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan açıklamalarda: “1. Çalıştayın 5.Gündem Maddesi olan Kayseri-Ankara Karayolu (Petlas – Özbağ arası) sağ ve sol olarak ticari alana açılmalı; yol güzergahındaki tarım alanlarının ticari alanlara açılması İlimizin yer aldığı konum açısından gerek ekonomi gerekse İlimizin bilinirliği açısından önemli bir etken olacaktır maddesi kapsamında İlgili Bakanlık tarafından takibi yapıldığı için söz konusu ticari alanda yer alan mülk sahiplerinin takibi önem taşımaktadır.”denildi.

TEŞVİK SİSTEMİ GÖRÜŞÜLDÜ

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 1. Çalıştayın 8. Gündem maddesi olan teşvik siteminin konuşullduğu ifade edilerek: “1.Çalıştayın 8.Gündem Maddesi olan Teşvik sisteminde 4.Bölge teşviklerinden yararlanan Kırşehir bu nedenle yeterince yatırım alamazken, teşvik kapsamında Organize Sanayi Bölgelerinde yapılan yatırımlar bir üst bölge teşvikinden yararlanmaktadır. Bu nedenle Organize Sanayi Bölgesinin genişletilmesi için gerekli çalışmalar başlatılarak Bakanlığa sunulmuştur. Bir an önce genişletilmesi çalışmasının sonuçlandırılması ve bir üst teşvik bölgesine geçilmesi maddesine istinaden Yatırımcıları ilimize kazandırdığımız takdirde genişleme çalışmalarının hız kazanacağı düşünülmektedir.”denildi.

NEŞET ERTAŞ’IN AİLESİNİN “EVİ” TURİZM DESTİNASYONU OLARAK KULLANILMASINA ONAY VERİLMEDİ

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan açıklamalarda: “1.Çalıştayın 10.Gündem Maddesi olan UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına müzik alanında giren İlimiz müzik şehri olduğunu Unesco da tescilledi. Bu fırsatı değerlendirerek Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli, Ahi Evran’ın ulusal ve uluslararası platformunda daha geniş kapsamlı olarak tanınırlığının arttırılmasına ilişkin Valilik Olurlarıyla Yunus EMRE, Hacı Bektaş-ı Veli, Ahi Evran’ı Veli “Anma ve Kutlama Komitesi” oluşturularak Kurum/Kuruluşlar tarafından programların takvimi hazırlanmaya başlanılmıştır. Ayrıca; Belediye tarafından Yunus EMRE, Hacı Bektaş-ı Veli, Ahi Evran’ı Veli’yi anma etkinlikleri kapsamında sempozyum, konferans, panel v.b. etkinlikleri planlamak ve uygulamak amacıyla “UNESCO 2021 Düzenleme Kurulu” oluşturulmuştur.

Karakurt’ta Selçuklu zamanından kalma şifanenin sağlık turizm destinasyon noktası olarak bölgeye kazandırılması için çalışmalar başlatılmış olup, İhalesi için Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde dosya beklemekte bununla ilgili bir an önce çalışmaların hızlandırılması ve sonuçlandırılması maddesi kapsamında ise Vakıflar Genel Müdürü İlimizi ziyarette bulunmuş olup, bu konu ile ilgili açıklamaları kendilerinin açıklayacağı görüşü hasıl olmaktadır.

Abdallık geleneğinin ulusal ve uluslararası platformda tanıtılması ve yaygınlaştırılmasıyla; bölgedeki Abdalların Temel ve mesleki becerilerini ve yetkinliklerini artırarak farkındalık yaratılması. Mevcut ve gelecekteki müzik eserlerinin notalaştırılarak geleceğe aktarılması sağlanması maddesi kapsamında Belediye tarafından hazırlanan Kültür Evi Atölyesi Satış ve İmalat projesinin bitme aşamasında olduğunu görüşülmüştür.

Bağbaşı Mahallemizde yer alan Bozkırın Tezenesi Üstat Neşet ERTAŞ’ın evini bulunduğu alan ve tüm abdalların ikametgah ettiği bölgenin yeni bir turizm destinasyonu olarak ilimiz ve bölgemize kazandırılması maddesine istinaden Neşet ERTAŞ’ın ailesinin “evi” turizm destinasyonu olarak kullanılmasına onay vermediği öğrenilmiştir.”ifadeleri kullanıldı.

TABİAT PARKI GÜNDEME GETİRİLDİ

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Tabiat Parkı hakkında yapılan açıklamlarda: “1.Çalıştayın 11.Gündemi olan Tabiat Parkının bir an önce açılarak Kırşehir halkının sosyal tesis olarak kullanımına açılması maddesine ise; Orman ve Su İşleri Bakanlığımızın olurlarında olması nedeniyle herhangi bir aksiyon belirlenememiştir.”ifadeleri kullanıldı.

MİMARLAR ODASI KIRŞEHİR TEMSİLCİĞİ TARAFINDAN SUNUM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan açıklamalarda: 1.Çalıştayın 12.Gündemi olan Şehir Ana Caddelerinin Görüntü Kirliliği maddesine istinaden; Mimarlar Odası Kırşehir Temsilciği tarafından sunum gerçekleştirilmiştir. Ana caddeler için cephe tasarımı ve tabela görselleri ile ilgili hazırlanan proje şehrimizin görüntüsü açısından olumlu sonuç doğuracağı fikri ile Belediye Başkanlığı tarafından İlimizde ana caddede yer alan bir binanın dış cephe ve tabela çalışması örnek olarak yapılabileceği Belediye Başkanımız tarafından değerlendirilmiş olup aynı zamanda Belediye Başkanlığı tarafından “Mimari Estetik Komisyonu” oluşturulmuştur.”denildi.

ÇEVRE TEMİZLİĞİ MADDESİ KAPSAMINDA GÖNÜLLÜ MÜFETTİŞLER BELİRLENMESİ DEĞERLENDİRİLDİ

Kırşehir’in çevre temizliğinin gündeme getirildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “1.Çalıştayın 13.Gündem Maddesine istinaden İlimizin Çevre Temizliği maddesi kapsamında gönüllü müfettişler belirlenmesi ve çevre temizliği için billboard yapılmasına ve en temiz caddeler içi esnafların ödüllendirilmesi, temiz olan caddeler için temizlik vergisi indirimi uygulanabileceği görüşü değerlendirilmiştir. Kırşehir Belediye Başkanlığı tarafından şehrin işlek caddelerinde yer alan billboard ve raketlere çevre temizliği konusunda farkındalık sağlayacak afişler yerleştirilmiştir.”

MÜLTECİLERE UYUM EĞİTİMLERİ VERİLMESİ KONUSU KONUŞULDU

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan açıklamalarda: “1.Çalıştayın 14.Maddesine istinaden Mültecilere Uyum Eğitimleri verilmesi konusunda Göç İdaresi Müdürlüğü ile görüşmeler yapılarak bir sonraki toplantıda paylaşılması değerlendirilmiştir.” Denildi.

ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan açıklamalarda  Gazi Mehmet Çavuş Parkı” çalışmaları başlatıldığı ifade edilerek şu ifadelere yer verildi: “1.Çalıştayın 15.Maddesine istinaden Belediye tarafından Kayseri-Ankara asfaltı üzerinde “Gazi Mehmet Çavuş Parkı” çalışmaları başlatılmıştır.”

KIZILIRMAK HAVZASI KONUŞULDU

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan açıklamalarda: “1.Çalıştayın 16.Gündem Maddesine istinaden Kızılırmak havzasına elektrik hattı çekilerek yerli üretimimizi teşvik etmek amacıyla çiftçilerimize bir nebze nefes olmamız gerekmektedir. Aynı zamanda tarımda kullanılacak elektrik enerjisi birim fiyatının düşürülmesi için çiftçilerimize özel protokol imzalanması görüşü kapsamında ilgili kurumlar tarafından rantable bulunmadığı gerekçesi ile olumsuz görüş bildirilmiştir.

Kırşehir etinin Türkiye’de marka olması konusuna ivme kazandırmak için et kombine tesisi kurulması ve köylerimizde hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimize çevre bilincini aşılamak ve gelecek nesillere daha temiz bir doğa bırakmak adına köylerimizde hayvansal atıklar için toplama merkezi kurulması maddesine istinaden bireysel mandıralar için biyogaz tesisi toplama merkezi kurulmasının yasa haline getirilmesi için karar alıcılarla istişare edilmesi ve Et Entegre Tesisi için SOGEP’e başvuru yapılması uygun görülmüştür.

Bazı göletlerimizin yakınlarından geçen kaynaklarımızın sulama alanlarına aktarılması için çalışmaların yapılmasına ve boşa akan kaynakların göletlerle buluşturulmasına. Hirfanlı Barajından Konya ovasına su aktarılabilirken; 3 km yakınındaki Sıdıklı Barajına su aktarımı sağlanamamaktadır.1993 ve 2000 yıllarında inşası yapılan inşaatın şu anki sulama alanı 4500 hektarlık alan olup, suyun aktarılması ile birlikte daha fazla tarım arazisi suya kavuşacaktır. Söz konusu maddeye istinaden damlama sistemine özendirici etkinlikler ve kartlı sisteme geçilmesi konularında karar alıcıların askiyon planı oluşturmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır.”denildi.

İLİMİZ IPARD KAPSAMINA DAHİL EDİLMESİ KONUŞULDU

Kırşehir’in IPARD kapsamına dahil edilmeme konusunun değerlendirildiği ifade edilerek şu ifadelere yer verildi: “1.Çalıştayın 17.Gündem Maddesi olan IPARD kapsamına dahil edilmeyen İlimiz,  IPARD kapsamında Kırsal Kalkınma hibe desteği alan komşu iller Aksaray, Nevşehir ve Yozgat’a kıyasla bu desteklere çok daha fazla gereksinim duymaktadır. Kırşehir İlimizin daha kapsamlı yatırım destekleri sağlanmalı ve İlimiz IPARD kapsamına dahil edilmesi siyasi mercilerin alacağı karar doğrultusunda hayata geçeceği aşikardır.”

2. ÇALIŞTAYIN GÜNDEM MADDELERİ DEĞERLENDİRİLDİ

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası tarafından görüşülen gündem maddelerinin devamında: “2. Çalıştayın 1.Gündem Maddesine istinaden İlimizde yaşayan, sayıları yaklaşık 13.000 civarında olan, tarım ve hayvancılık sektöründe çalışan, artık şehrimizin bir parçası haline gelmiş Afganlı mülteciler için oturum izni alabilmeleri konusunda Afganlılar Derneği Başkanı ve Göç İdaresi Müdürlüğü ile görüşmelerin başlatılması yönünde yol haritası belirlenmesi görüşü değerlendirilmiştir.

2. Çalıştayın 2.Gündem Maddesine istinaden Ülkemizde hemen hemen her il duble yollarla birbirine bağlanırken, Kırşehir-Aksaray ve Kırşehir-Yozgat bağlantı yollarımız halen tek şeritli olarak hizmet vermekte, bu da şehrimizin gelişimine darbe vurmakta ve şehrimiz güzergahı üzerinden seyahat edebilecek binlerce aracın Kırşehir sınırları dışında bulunan duble yolları tercih etmesi nedeniyle karar alıcıların askiyon planı oluşturmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

2. Çalıştayın 3.Gündem Maddesine istinaden Şehrimize uluslararası turnuvalarla birlikte çeşitli etkinlikleri kaldırabilecek 5 bin kişilik kapalı spor salonu kazandırılması karar alıcıların askiyon planı oluşturmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

“2. Çalıştayın 4.Gündem Maddesine istinaden Ticaret ve Sanayi Odası’nın yatırım programında yer alan fuar alanı mutlak suretle şehrimize kazandırılmalıdır. Fuar alanımızın olmamasından  birçok organizasyonda teklif ettiğimiz ulusal ve uluslararası düzeydeki fuar taleplerimiz kabul görmemektedir” görüşüne istinaden, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başvuru sahibi, Kırşehir Ticaret Borsası, Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Ziraat Odası, Kent Konseyi ortak, İştirakçi olarak Belediye Başkanlığı AHİKA’ ya SOGEP başvurusunda bulunmuş olup, AHİKA tarafından öncelikli proje olarak değerlendirilmemiştir.” ifadeleri kullanıldı.

(Aslıhan BUYRUK)

20 Nis 2021 - 13:26 Kirşehir/ Kirşehir- Dünya


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Aşıkpaşa Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Aşıkpaşa Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Aşıkpaşa Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Aşıkpaşa Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.Kirşehir Markaları

Aşıkpaşa Gazetesi, Kirşehir ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (546) 896 57 35
Reklam bilgi