Proje Hayata Geçiriliyor

Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kırşehir merkezde hayata geçirilmesi planlanan Güneş enerji Santralleri Projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinin başladığını bildirdi.

Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda; "Kırşehir İli Merkez, İlçesi Aşıkpaşa Mahallesi, 427 Ada, 29 Parsel mevkiinde yapılması planlanan 4,5 MWe/ 5,38 Mwp Kurulu Güce Sahip Güneş Enerji Santrali (Ges) projesi ile ilgili olarak Kırşehir Valiliğimize sunulan Proje Tanıtım Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 16. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve projeye ilişkin ÇED Süreci başlamıştır" şeklinde bilgiler aktarıldı.

Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden yapılan bilgilendirmede şu detaylar aktarıldı: "Proje alanı olarak belirlenen; Kırşehir ili, Merkez İlçesi, Aşıkpaşa Mahallesi, 427 Ada, 29 No’lu Parsel alanının mülkiyeti Kırşehir Belediye Başkanlığında olup söz konusu alanın imarsız alanda kalan, tarla vasıflı kullanımda olan taşınmaz olduğu belirlenmiştir. İlgili webtapu raporun ekler kısmında verilmiştir. Güneş enerjisi teknolojileri; yöntem, malzeme ve teknolojik düzey açısından çok çeşitlilik göstermekle birlikte iki ana gruba ayrılabilir. Fotovoltaik Güneş Teknolojisi: Fotovoltaik hücreler denen yarı-iletken malzemeler güneş ışığını doğrudan elektriğe çevirirler. Isıl Güneş Teknolojileri: Bu sistemlerde öncelikle güneş enerjisinden ısı elde edilir. Bu ısı doğrudan kullanılabileceği gibi elektrik üretiminde de kullanılabilir. Planlanan GES kapsamında güneş enerjisi Fotovoltaik Güneş Teknolojisi ile fotovoltaik hücreler vasıtasıyla elektrik enerjisine dönüştürülecektir. Proje bünyesinde nakliye için mahalle yolları kullanılacak olup gerekli izinler alınacaktır. Taşıma sırasında yollara zarar verilmesi durumunda faaliyet sahibi firma zararı karşılayacaktır. Yolların onarılmasında aynı şekilde faaliyet sahibi tarafından gerçekleştirilecektir. Proje bünyesinde nakliye için mevcut yollar kullanılacak olup taşıma sırasında yollara zarar verilmesi durumunda yüklenici firma zararı karşılayacaktır. 1\25.000 ölçekli topoğrafik harita başta ve uydu görüntülerinden yapılan inceleme neticesinde proje alanına yakın en yakın yerleşim, sahanın harita üzerinden yaklaşık 340 m kuzeybatısında bulunan Aşıkpaşa Mahallesine bağlı meskenler’ dir. Söz konusu faaliyetin inşaat aşamasının 5 ayda tamamlanması beklenmekte olup Projenin inşaat aşamasında çeşitli zamanlarda (farklılık arz edecek olmakla birlikte aynı anda azami 20 kişinin, işletme aşasında ise 2 kişinin çalıştırılması planlanmaktadırT.C. Kırşehir Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ nün 2584892 sayılı yazısında; “5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunun 3. maddesinin (ğ) bendine göre Kuru Marjinal Tarım Arazisi (KTA) olduğu tespit edilmiştir. Kırşehir İli, Merkez İlçesi, Aşıkpaşa Mahallesi, Toklulardöleği Mevkiinde yer alan 427 ada 28 ve 29 parsel numaralı taşınmazların, güneş enerji santrali yapılarak, tarım dışı amaçla kullanılması 19.07.2005 tarih ve 25880 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunun’ nun 13 üncü maddesi ile 09.12.2017 tarih ve 30265 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmeliğin 12’inci maddesi 5’inci bendi, hükmü uyarınca, 26.08.2019 tarih ve E.2508683 sayılı Valilik Olur’u ile uygun bulunmuştur.” Denilmektedir. Söz konusu kurum görüşü raporun ekler kısmında verilmiştir. Söz konusu proje alanın tamamı tarım (tarla) arazisi niteliğinde olup, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında işlem yapılacaktır. Gerekli izinlerin alınması halinde faaliyet başlanacaktır. Aksi halde bahse konu tarla parselinde inşaat faaliyetinde bulunulmayacaktır. Projeye konu ruhsat alanı 1/100.000 ölçekli Kırşehir-Nevşehir-Niğde-Aksaray Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planı içerisinde kalmakta olup planda “mera alanı” olarak tanımlanmaktadır. Onaylı plan, lejand ve plan hükümleri ekler bölümünde verilmiştir. Proje alanın işlendiği /100.000 ölçekli Kırşehir-Nevşehir-Niğde-Aksaray planlama bölgesi çevre düzeni planı, plan notları ve hükümlerine uygun hareket edilecektir. Söz konusu yenilenebilir enerji kaynağı olan Güneş Enerji Santrali; 10.09.2014 Tarih ve 29115 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak 01.11.2014 tarihinde yürürlüğe giren “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” kapsamında yer almamaktadır. Bu bağlamda; proje kapsamında Çevre İzni alınmasına gerek yoktur. 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 5491 sayılı Çevre Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun ilgili maddeleri uyarınca hazırlanarak yürürlüğe girmiş ve tüm Yönetmelikler ile diğer mevzuat kapsamında çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi için gerekli her türlü izinler alınacak ve ilgili Yönetmeliklere uyulacaktır. Proje alanında personel kullanımından kaynaklı olarak evsel nitelikli atıksu oluşacaktır. Proje alanında personelden dolayı oluşan atıksuyu bertaraf etmek amacıyla 19.03.1971 tarih ve 13783 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Lağım Mecrası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik”te belirtilen esaslara uygun 4 m. x 4 m. x 3 m ebatlarında sızdırmasız fosseptik çukur inşa edilecek ve fosseptik çukurunun % 80 doluluk oranına erişmesi durumunda içindeki atık su Kırşehir Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne ait vidanjörler ile alınarak Kırşehir Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından bertaraf edilmesi sağlanacaktır. Fosseptik planını onaylatılıp, konu ile ilgili Kırşehir Su ve Kanalizasyon İdaresi ile protokol yapılacak ve makbuz karşılığında sıvı atıklar teslim edilerek makbuzlar 5 yıl süreyle saklanacaktır. Oluşacak evsel nitelikli atıklar görüntü ve koku yönünden çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde sızdırmaz özellikteki kapalı kaplarda düzenli olarak toplanacak ve Kırşehir Belediyesi katı atık toplama araçlarına teslim edilerek bertarafı sağlanacaktır. Atıkların biriktirildiği kaplar sürekli olarak kapalı tutularak kemirici hayvan ve haşerenin önlenmesi sağlanacaktır. Bu kaplar uygun aralıklarla dezenfekte edilerek tekrar kullanıma sunulacaktır.

Faaliyetin işletme aşamasında kullanılacak olan teknoloji modern ve uygulanabilir bir teknoloji olup, benzer tesislerde de halen uygulanmaktadır. Dolayısıyla üretim için seçilen teknolojinin de optimum koşulları sağlayacağı düşünülmektedir. Proje teknolojisi, projeden kaynaklı oluşması muhtemel çevresel etkilerin minimizasyonu aşamasında yapılacak olan çalışmalara uyum sağlayacak özelliktedir. Mevcut alternatifler incelendiğinde Güneş Enerji Santrali için seçilen üretim yönteminin uygunluk ve ekonomiklik açısından başka bir alternatifi bulunmamaktadır.  Proje alanı ve çevresinde yollar ile çevrili olması neticesinde, inşaat aşamasında kullanılacak malzemelerin proje alanına nakliyesi sırasında mevcut yollar kullanılacaktır. Nakliye işlemi için hazırlanan kamyonlara yükleme yaparken tozuma yapmamaya dikkat edilecek, tüm nakliye işlemleri süresinde kamyonları üzerleri branda (tesis dışı) ile örtülecek, azami hız limitlerine uyulacak, indirme yapılırken tozuma oluşmasına dikkat edilecektir."

"Proje alanı ve çevresinde yollar ile çevrili olması neticesinde, inşaat aşamasında kullanılacak malzemelerin proje alanına nakliyesi sırasında mevcut yollar kullanılacaktır. Nakliye işlemi için hazırlanan kamyonlara yükleme yaparken tozuma yapmamaya dikkat edilecek, tüm nakliye işlemleri süresinde kamyonları üzerleri branda (tesis dışı) ile örtülecek, azami hız limitlerine uyulacak, indirme yapılırken tozuma oluşmasına dikkat edilecektir.  Söz konusu faaliyetin inşaat aşamasının 5 ayda tamamlanması beklenmekte olup Projenin inşaat aşamasında çeşitli zamanlarda (farklılık arz edecek olmakla birlikte aynı anda azami 20 kişinin, işletme aşasında ise 2 kişinin çalıştırılması planlanmaktadır. İş bu proje tanıtım dosyası, 4,5 MWe/5,38 MWp Kurulu Güce Sahip Güneş Enerji Santrali faaliyeti işlemleri esnasında oluşması muhtemel çevresel etkilerin değerlendirilmesi, olumsuz etkilerin saptanarak önlenmesi veya çevreye zarar vermeyecek şekilde en aza indirilmesi çalışmalarını içermektedir.      Projenin inşaat aşaması; belirtilen aşamalardan meydana gelecektir.Projenin işletme aşamasında ise bakım çalışmaları kapsamında gerekli görülmesi halinde panel yüzeyleri temizlenecektir. Projeye konu faaliyetle ilgili olarak ÇED sürecinin tamamlanmasından sonra işlemler gerçekleştirilecektir."

20 Nis 2021 - 14:41 Kirşehir/ Kirşehir- Dünya


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Aşıkpaşa Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Aşıkpaşa Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Aşıkpaşa Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Aşıkpaşa Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.Kirşehir Markaları

Aşıkpaşa Gazetesi, Kirşehir ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (546) 896 57 35
Reklam bilgi