Döküm Tesisi İçin ÇED Süreci Başladı

Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kırşehir'de hayata geçirilecek olan döküm tesisi projesine ilişkin resmi internet sayfası aracılığıyla detaylı bilgiler aktardı.

Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Kırşehir İli Merkez, ilçesi Güldiken OSB Mah. Ahi Evran Bulvarı No:4/A (2866 ada 11 parsel) mevkiinde yapılması planlanan Döküm Tesisi Faaliyeti projesi ile ilgili olarak Kırşehir Valiliğimize sunulan P.T.D. Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 16. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve projeye ilişkin ÇED Süreci başlamış" denildi.

Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yaptığı bilgilendirmede şu detayları aktardı: "Faaliyetin yapılması planlanan 2866 ada 11 parselin tapu alanı 59.394 m2 olup; 10.000 m2 kapalı alana sahip hazır bina (betonarme üç katli fabrika ve tesisleri) mevcuttur. Fabrika alanının 5.500 m2 lik kapalı alanı ve tapu alanının 47.394 m2 açık alanda alanında fabrika binası, idari bina, depolama alanı, döküm alanı ve diğer üretim alanları olarak kullanılacak olup, 6.500 m2 ’lik diğer alan ise kiralık olarak başka bir firmaya verilmiştir.Tesiste döküm faaliyeti yapılacak olup, çelik hurda, çapak, kırpıntı vb. metal atıkların ergitilerek geri kazanımı sağlanacaktır. Tesiste geri kazanımı yapılacak olan malzemeler; çelik, sfero ve pik vb. madeni talaşlar ve tehlikesiz metal hurdalardır. Tesise kabul edilecek atıkların radyasyon kontrolleri yapıldıktan sonra tehlikesiz olması durumunda kabulü yapılacaktır. Bu kapsamda piyasadan lisanslı firmalardan ihtiyaca göre tehlikesiz atık alımı yapılarak hammadde olarak kullanılması planlanmaktadır. Kurulması planlanan Döküm Tesisinde 2 adet 1.000 kg’lık kapasiteye sahip çift potalı indüksiyon ocağı ile döküm kapasitesinin 2.160 ton/yıl Pik, Sfero ve Çelik olması planlanmaktadır. Döküm sonrasında tesis bünyesinde Talaşlı İmalat ile Oto Yedek Parça İmalatı yapılması planlanmaktadır. Tesiste, 8 saat x 1 vardiya, yılda 300 gün çalışma yapılması planlanmaktadır. Planlanan kapasite hesapları aşağıda verilmiştir. Planlanan tesis için; Kırşehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünden GSM Ruhsatı, Kanalizasyon Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından gerekli izinler ve belgeler alınacaktır. Ayrıca tesiste Döküm Faaliyeti olacağından dolayı “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” kapsamında istenilen fiziksel şartlar sağlanarak gerekli tedbir ve önlemler alınacaktır. Mevzuat gereği uyulması gereken tüm hususlara uyularak çevre izin/lisans müracaatında bulunulacaktır. Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında Çevre danışmanlık hizmeti alacaktır. Çevre Danışmanlık hizmeti kapsamında tesisin tüm çevre mevzuatı kapsamında izleme ve kontrol faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Tesiste Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi Ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik kapsamında Madde 10 Çevre yükümlülükler başlığı altında belirtilen hususlar gerçekleştirecektir. Faaliyet alanına en yakın yerleşim yeri, proje yerinin batısında yaklaşık 550 metre mesafe batısında bulunan Yenice Mahallesine ait konutlarıdır, en yakın hassas alan ise tesisin güneydoğusunda 580 m mesafede yer alan Kırşehir OSB içerisindeki Camidir. Ayrıca 1.300 m mesafede kuzeybatısında Toki Konutları, 1.750 m mesafede Kırşehir-Aksaray Karayolu ve 2.500 m mesafede kuzeydoğusunda Gölhisar Mah. konutları bulunmaktadır.Tesiste, günde 8 saat (1 vardiya), ayda 25 gün, yılda 300 gün ve toplamda 25 kişi çalıştırılması planlanmaktadır. Proje bedeli, reel piyasa şartları göz önüne alındığında 8.340.000 TL olacaktır. Söz konusu proje kapsamında yapılan çalışmaların çevreyle bütünleşik bir şekilde ve bulunduğu ekolojiye en az etki verecek şekilde işletilmesi çevresel fayda açısından büyük önem arz etmektedir. Bunun nedeni; kirlenmiş bir çevreyi sonradan temizlemek için alınacak tedbirler büyük maliyet oluşturmakta ve çoğu zaman da çevreyi bütünüyle eski haline getirmek imkânsız hale gelmektedir. Bu nedenle planlama aşamasında yapılacak mühendislik çalışmalarıyla faaliyetin çevresel etkileri belirlenmeli ve minimum düzeye indirmek için önlemler alınmalıdır. Projenin olası çevresel problemlerinin çözümünde, "Sonradan Tedbir Alan ve Düzenleyen Onarımcı Çevre Politikaları" yerine, "Önceden Tahmin Eden ve Önleyen Korumacı Çevre Politikaları" tercih edilecektir. Ayrıca, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 5491 sayılı Çevre Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve bu kanunlar çerçevesinde yayımlanan yönetmelikler ile diğer mevzuat kapsamında çevrenin korunması ve kirliliğinin önlenmesi için gerekli her türlü önlemler alınacak, gerekli tüm izinler alınacak ve ilgili yönetmelik hükümlerine uyulacaktır. 4562 sayılı OSB Kanunu ve meri mevzuatları ile bu kanun ve mevzuatlardaki değişikliklere uyulacaktır. 02.02.2019 tarih ve 30674 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’ne ve bu yönetmelikte yapılacak olası değişikliklere uyulacaktır. Proje alanı memleket koordinat sistemine göre J32 (1/100.000) ve J32-d3 (1/25.000) paftasında yer almaktadır. Kırşehir-Nevşehir-Niğde-Aksaray Planlama Bölgesi 1/100.000 Çevre Düzeni Planına göre proje alanı Organize Sanayi Bölgesi olarak planlanmıştır. Faaliyet alanı olarak organize sanayi alanının seçiminde; altyapı hizmetlerinden yararlanma, atık su ve katı atığın bertarafının daha kolay olması, içme ve kullanma suyunun rahat temini hammadde teminin de ve ürünün pazarlanmasında çeşitli avantajların olması, bölgede benzeri işyerlerinin olması nedeniyle bazı konularda işbirliği imkânlarının yaratılması, konu ile ilgili olarak alınacak izin ve ruhsatlarda bazı kolaylıkların sağlanması, ana yollara yakın olması gibi nedenler etkili olmuştur. Faaliyetin yapılacağı alanın sanayi bölgesinde olması ve dolayısıyla burada bulunan firmalardan ürün alımı ve satımı konusunda kolaylık olacağı düşünülmekte yani pazar sıkıntısı yaşanmayacak olması, personel istihdamı açısından değerlendirildiğinde ise, çalışacak personelin yakın yerleşimlerden sağlanabilmesi sayılabilecek alternatiflerdendir. İşletmede çevre ve insan sağlığı bakımından tüm önlemler alınacak, bu önlemler alınırken de proje alanı çevresinin mevcut durumu ile mevzuatlar göz önünde bulundurulacaktır. Sonuç olarak; proje alanının çalışma şartları çevreye etkileri ve yararları bir arada değerlendirildiğinde projeden günün şartlarına, yere ve pazar durumuna göre daha uygun bir alternatif oluşturulamamıştır." Boztepe Toplum Sağlığı Merkezi, çocuklarda sıkça görülen idrar yolu enfeksiyonları konusunda ebeveynleri uyardı ve sıvı tüketilmesi gerektiğini belirterek gereksiz ilaç kullanımından kaçınılması gerektiğini bildirdi.

Boztepe Toplum Sağlığı Merkezi'nden yapılan bilgilendirmede; " Sık idrar yolu enfeksiyonu geçiren çocuklarda; kişisel temizlik kurallarına dikkat edilmeli ve dikkat etmesi sağlanmalı, sağlıklı beslenme ve yeterli miktarda su içme alışkanlığı edinmesi sağlanmalı, gereksiz ilaç kullanımından sakınılmalıdır" şeklinde önemli detaylar aktarıldı.

Boztepe Toplum Sağlığı Merkezi yaptığı uyarılarda şu bilgileri aktardı: " İdrar yolu enfeksiyonu idrar yolunun herhangi bir bölümünü etkileyen bir enfeksiyondur. Mikroorganizma idrarın içinde çoğalırsa idrar yolu enfeksiyonu meydana gelir.Yakınma ve bulgular: Basit sistitte (hafif enfeksiyon) görülebilenler; İdrar yaparken yanma ve ağrı, Sık idrara gitme isteği, Karın alt bölgesinde ağrı, Bulanık ve kötü kokulu idrar,... şeklinde özetlenebilir. Bazen hiç yakınma olmayabilir. Enfeksiyon böbreklere ulaşırsa;  Ateş-titreme,  Bulantı-kusma, Bel-böğür boşluğunda ağrı, Halsizlik ve genel durum bozukluğu,... gibi yakınmalar da eklenir.

Bebeklerde; Nedeni açıklanamayan ateş, İdrarda değişik koku, İştahsızlık-kusma,  Huzursuzluk-mızmızlanma,... akla idrar yolu enfeksiyonunu getirmelidir. İlk 10 yaşta çocukların yaklaşık %1 ila 3’ü idrar yolu enfeksiyonu geçirir. Kız çocuklarında bu olasılık erkeklere göre 3 kat fazladır. İdrarını uzun süre tutarak bekleten çocuklarda enfeksiyon riski artar. Bazı çocuklarda görülen doğuştan yapısal bozukluklar, tıkanıklık veya reflü gibi nedenlerle idrar yolu enfeksiyonu olasılığı artar. Bu çocuklarda erken tanı ve doğru tedavi zamanında yapılmazsa, ilerde böbrek yetmezliğine yol açabilir. İdrar yolu enfeksiyonlarından korunmak için ne yapmalı: Uygulanabilecek bazı tedbirler, idrar yolu enfeksiyonu olasılığını önemli ölçüde azaltabilir. Bol sıvı içmek ve düzenli idrar yapmak,  Banyo, deniz, havuz sonrası idrar yapmak gibi tedbirler sayılabilir. Deniz-havuz aktivitelerinin yoğun olduğu yaz günlerinde sık görülen idrar yolu enfeksiyonlarından korunma tedbirleri alınarak daha konforlu yaşam sağlanabilir." 

09 Haz 2021 - 13:48 Kirşehir- Gündemgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Aşıkpaşa Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Aşıkpaşa Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Aşıkpaşa Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Aşıkpaşa Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.


Kirşehir Markaları

Aşıkpaşa Gazetesi, Kirşehir ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (386) 213 40 50
Reklam bilgi