Güz Yarıyılı İçin Öğrenci Alınacak

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne 2021–2022 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için öğrenciler alınacağı duyuruldu.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne 2021–2022 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için öğrenciler alınacağı duyuruldu. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi tarafından yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi: “Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünün aşağıda belirtilen Doktora ve Yüksek Lisans programlarına 2021–2022 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için öğrenciler alınacaktır.

BAŞVURU TARİHİ: 2021-2022 Eğitim- Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Başvuruları, 29 Temmuz-16 Ağustos 2021 tarihlerinde https://enstitukayit.ahievran.edu.tr/ adresine online yapılacaktır.

Adayların başvuru ücretini bankaya yatırmadan önce açıklamaları dikkatli bir şekilde okumaları gerekmektedir. Geçersiz başvuru, başarısız olma durumu veya başka bir nedenle başvuru ücreti iade edilmez. Adayların Bilimsel Değerlendirme Sınavına girebilmesi için ön değerlendirme puanının en az 40 puan olması gerekir. Ön değerlendirme puanı hesaplanırken ALES puanının % 50’si, mezuniyet notunun %10’u ve varsa yabancı dil puanının %20’si esas alınır. Yabancı dil sonuç belgesini kayıt sistemine yüklemeyen adayların yabancı dil puanı sıfır (0) olarak hesaplanır. Adaylar, Tezsiz Yüksek Lisans programları hariç en çok bir (1) anabilim/bilim dalına başvuru yapabilir. İlgili Anabilim Dalı için belirlenen kontenjanın 3 katı aday Bilimsel Değerlendirme Sınavına alınır. Evrağı eksik veya hatalı olan adayların başvurusu kabul edilmez. Alan dışından başvurusu kabul edilen Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına kayıt hakkı kazanacak öğrenciler için ilgili Anabilim Dalı/Anasanat/Bilim Dalı kararı ile bir (1) yıl Bilimsel Hazırlık Programı uygulanabilir. Enstitü Müdürlüğü, Pandemi Sürecindeki gelişmeler doğrultusunda ilanda belirtilen başvuru takvimi, Sınav yöntemi, kayıt şekli ve tarihinde güncelleme yapabilir. Adaylar; başvuru, sınav ve kayıt süreci ile ilgili gelişmeleri Enstitü web sayfasından

takip etmelidir.

BAŞVURUDA İZLENECEK SÜREÇ VE ADIMLAR

I. KAYIT: Adaylar Online kayıt sayfasında, yer alan “KAYIT OL” linki ile TC Kimlik Numarası,

elektronik posta adresi ve belirlenecek şifre ile sisteme kayıt yapılmalıdır.

II. GİRİŞ: Adaylar “GİRİŞ” linki tıklanarak TC Kimlik Numarası ve aday tarafından belirlenen

şifre ile sisteme giriş yapılmalıdır.

III. BELGELERİN YÜKLENMESİ: İstenen bilgiler eksiksiz doldurulup gerekli belgeler sisteme

yüklenerek başvuru gerçekleştirilmelidir.

IV. BAŞVURU TAMAMLAMA: Bütün bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğundan emin olunduktan

sonra “BAŞVURUYU TAMAMLA VE ÇIKTI AL” ile başvuru tamamlanmalıdır.

ÖNEMLİ NOT: Çıktısı alınan belgenin Enstitüye teslim edilmesi gerekmez.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Terme Caddesi Cacabey Yerleşkesi, Enstitüler Binası Kat:2, 40100 Merkez /KIRŞEHİR Enstitü Web Sayfası: http://fbe.ahievran.edu.tr

Telefon (Enstitü): 0 (386) 280 49 50 – 4954 – 4955

BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular 29 Temmuz-16 Ağustos 2021 (Saat 17:00’a kadar) https://enstitukayit.ahievran.edu.tr/ adresinden online olarak yapılacaktır. Yatay Geçiş Başvuruları bu tarihler arsında enstitüye ilgili belgeler ve dilekçe ile birlikte yapılacaktır.

BAŞVURU ÜCRETİ

Başvuru yapacak adayların, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ziraat Bankası Kırşehir Şubesi TR62 0001 0002 6164 0074 0350 01 Hesap numarasına 50TL (Elli Türk Lirası) ön kayıt ücreti yatırmaları gerekir. Ücret yatırırken T.C. Kimlik Numarası, ad ve soyadın dekonta

yazdırılması ve dekontun sisteme yüklenmesi gerekir. (Ücret yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılır. Geçersiz başvuru, başarısız olma durumu veya başka bir nedenle başvuru ücreti iade edilmez).

BİLİMSEL DEĞERLENDİRME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARIN İLANI

20 Ağustos 2021 Saat:17:00 Bilimsel Değerlendirme Sınavına girmeye hak kazanan öğrencilerin listesi http://fbe.ahievran.edu.tr adresinde duyurulacaktır. Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına kayıt yaptıran Adaylar için Bilimsel Değerlendirme Sınavı yapılmayacak olup, adayların puan sıralaması esas alınarak programa kabulleri yapılacaktır.

BİLİMSEL DEĞERLENDİRME SINAV YERİ

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü (Salonlar Bilimsel Değerlendirme Sınavına girecek aday listesi ile birlikte ayrıca ilan edilecektir).

BİLİMSEL DEĞERLENDİRME

SINAV TARİHİ 23 Ağustos 2021 Pazartesi saat 09:00

SONUÇLARIN İLANI 26 Ağustos 2021 Perşembe Saat: 17:00 (http://fbe.ahievran.edu.tr adreslerinde duyurulacaktır.)

KESİN KAYIT TARİHLERİ

31 Ağustos-3 Eylül 2021 Tarihlerinde mesai saatleri içerisinde şahsen veya noter vekaleti yoluyla yapılacaktır. Salgının seyrine göre kayıtların yapılma biçimi ayrıca Enstitü web sayfasında ilan edilecektir. http://fbe.ahievran.edu.tr

YEDEKLERİN İLANI 6 Eylül 2021 Pazartesi saat 17:00

YEDEK KAYIT 7 Eylül 2021 Salı mesai saatleri içerisinde.

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞVURULARINDA ARANACAK ŞARTLAR

Başvuracak adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Lisans öğreniminin yurt

dışında tamamlanmış olması durumunda ayrıca Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik

belgesi aranır. ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın sayısal puan

türünde en az 55 puan veya ALES’e eşdeğer kabul edilen ve YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer

puana sahip olmaları gerekir. Başvuru yapılırken yabancı dil sınavına girmiş olma koşulu aranmaz. Ancak, ilgili enstitü

anabilim/anasanat dalı başkanlığı kararı ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil sınavına

girmiş olma koşulu ve taban puanı belirlenebilir.

DOKTORA PROGRAMI BAŞVURULARINDA ARANACAK ŞARTLAR

Başvuracak adayların bir lisans/yüksek lisans diplomasına veya mezuniyet belgesine sahip

olmaları gerekir. Lisans/yüksek lisans öğreniminin yurt dışında tamamlanmış olması

durumunda ayrıca Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesi aranır. Yüksek lisans derecesi ile başvuracak adayların bir yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, yüksek lisans mezuniyet notunun tezli yüksek lisans programından mezun olanlar için 100 tam puan üzerinden en az 68, 4 tam puan üzerinden en az 2,5, harfli sistemde en az CB olması gerekir. Lisans derecesi ile doktora programına başvuracak adayların lisans mezuniyet not

ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir.Yüksek lisans derecesiyle başvuracaklar adayların, ALES’ den başvurduğu programın sayısal

puan türünde en az 55, Lisans derecesiyle başvuracak adaylarında ALES’ den başvurduğu

programın sayısal puan türünde en az 80 standart puan alması gerekir. Yükseköğretim Kurulu

tarafından ALES puanına karşılık gösterilen GMAT, GRE veya benzeri diğer sınav sonuçları

da kabul edilir. Yabancı dil (YDS) sınavından en az 55 puan veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından muadili olan bir puanı belirtir yabancı dil belgesinin olması gerekir.

ÖN DEĞERLENDİRME ESASLARI

 ALES puanlarının % 50’si, lisans/yüksek lisans mezuniyet notunun % 10’u ve yabancı dil

sınavından aldıkları puanın % 20’sinin toplamı ile bulunacak puanları; en yüksek puandan

başlayarak, kontenjanın üç katına kadar sıralanarak yüksek lisans ve doktora programı için

bilimsel değerlendirme sınavına girecekler belirlenir. Adayların ön değerlendirmede dikkate alınacak notları, ilanda belirtilen değerlendirme ağırlıklarına göre hesaplanır. Mezuniyet notları 100’lük sisteme dönüştürülerek ağırlıkları alınır. Mezuniyet not ortalaması, 100’lük sistemden farklı olan adayların not dönüşümlerinde Yükseköğretim Kurulunun not dönüşüm tablosu esas alınır. Ön değerlendirmede toplam puanları eşit olan adaylar, sırasıyla ALES, lisans mezuniyet notu ve yabancı dil puanı üstünlüğüne göre sıralanır.

DOKTORA/YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK

BELGELER

Nüfus cüzdanı fotokopisi. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için ayrıca, Yüksek Öğretim Kurulu’ndan alınan denklik belgesi.Not döküm belgesi fotokopisi (Transkript). Not döküm belgeleri 4’lük sisteme göre hazırlanmış adayların 100’lük siteme çevrim işlemi YÖK eşdeğerlilik tablosu esas alınarak yapılır. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi öğrencilerin not çevrim işlemi üniversite senatosunun kabul ettiği tablo uyarınca yapılır. ALES sonuç belgesi (Kasım 2016 ve sonraki sınavlar), Yabancı Dil Belgesi(Son 5 (Beş) yıldaki sınavlar)

DOKTORA/YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KESİN KAYIT ESNASINDA İSTENECEK

BELGELER

Yüksek Lisans/Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi aslı ya da onaylı fotokopisi. Nüfus cüzdanının fotokopisi. ALES sonuç belgesi. Yabancı Dil Belgesi’nin aslı veya onaylı sureti. Yüksek Lisans / Lisans Not döküm belgesi aslı (Transkript) veya onaylı fotokopisi. 2 adet vesikalık fotoğraf. Erkek öğrenci adaylarından, ilgili askerlik şubesinden alınacak “Doktora /yüksek lisans yapmak

üzere bir enstitüye kaydolmasında askerlik açısından bir sakınca bulunmamaktadır” ibaresini

taşıyan yeni tarihli bir belge, askerlik görevini tamamlayan adaylardan ise durumlarını gösterir

belge istenir. Bakaya durumunda olan ve mahkemesi devam eden adayların kayıtları yapılmaz.

DEĞERLENDİRME

Ön değerlendirme sonucunda başarılı kabul edilen adayların, ilan metninde belirtilen yer, gün

ve saatte hazır bulunmaları gerekir. Bilimsel değerlendirme sınavı ilgili Anabilim/Anasanat/

Bilim Dalının kararına göre yazılı ve/veya mülakat şeklinde yapılabilir.Bilimsel değerlendirme sınavına girmeyen adaylar ön değerlendirme puanlarına bakılmaksızın

başarısız sayılır. Bilimsel değerlendirme sınavı sonucunda Toplam Başarı Puanı yüksek lisans programları için

100 üzerinden 60, doktora programları için 70’tir. Yüksek lisans programına başvuracak olanların programa kabulünde, ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet notunun %10’u, yabancı dil puanının %20’si ve bilimsel değerlendirme sınavının ise %20’si alınarak değerlendirme yapılır. Doktora programına başvuracak olanların programa kabulünde, ALES puanının %50’si, lisans/yüksek lisans mezuniyet notunun %10’u, yabancı dil puanının %20’si ve bilimsel değerlendirme sınav puanının %20’si alınarak değerlendirme yapılır. Tezli Yüksek Lisans programlarına başvuran adayların Bilimsel Değerlendirme Sınavından başarılı sayılabilmeleri için 100 üzerinden en az 60, Doktora programlarına başvuranların ise 100 üzerinden en az 70 puan almaları gerekir. Kontenjanlar, giriş sınavı başarı notu en yüksek olan öğrenciden başlanmak suretiyle doldurulur. Giriş sınavı başarı notlarının eşit olması hâlinde; sırasıyla ALES, lisans mezuniyet notu, Bilimsel Değerlendirme Sınavına notu yüksek olan adaya öncelik tanınır. Bilimsel Değerlendirme Sınavı sonucunda Toplam Başarı Puanları eşit olan adaylar, sırasıyla Bilimsel Değerlendirme Sınavı ve ALES puanı üstünlüğüne göre sıralanır. Yatay Geçiş Başvuruları Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun değerlendirilir ve sonuçlandırılır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans (İkinci Öğretim) Programı İçin Özel Şartlar:

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz İkinci Öğretim Programı 2021/2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz

Dönemi Öğrenci Alımında, her öğrencinin dönem başına kayıt esnasında ve tek seferde

ödemesi gereken tutarın (her ders saati için 165 TL olacak şekilde) 2021/2022 Eğitim Öğretim

Yılı Güz Döneminde alacağı 15 ders saati için 2475 TL, 2021/2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar

Döneminde alacağı 16 ders saati için 2640 TL ödeme yapılacaktır. İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz İkinci Öğretim Programı 2021/2022 Eğitim Öğretim Yılında derslerinde başarısız olan öğrencilerin yeniden aldığı dersler için her ders saati başına 165 TL ücret talep edilecektir. Program 25 (Yirmi Beş) öğrencinin kesin kayıt yaptırması durumunda açılacaktır. Kesin kayıt yaptıran öğrencilere kayıt sildirmeleri halinde öğrenim ücreti iadesi yapılmaz. İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına kayıt yaptıran adaylar için Bilimsel Değerlendirme Sınavı yapılmayacak olup, adayların lisans mezuniyet notu puan sıralaması esas alınarak programa kabulleri yapılacaktır.” (Haber Merkezi)

31 Tem 2021 - 14:07 Kirşehir/ Kirşehir- Dünya


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Aşıkpaşa Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Aşıkpaşa Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Aşıkpaşa Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Aşıkpaşa Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.Kirşehir Markaları

Aşıkpaşa Gazetesi, Kirşehir ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (386) 213 40 30
Reklam bilgi