Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi’ne Öğrenci Alımı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi tarafından Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi’ne belirtilen kontenjanlarda öğrenci alımı yapılacağı duyuruldu.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi tarafından Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi’ne belirtilen kontenjanlarda öğrenci alımı yapılacağı duyuruldu. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi tarafından yapılan açıklamalarda: “Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Halı-Kilim-Eski Türk Kumaşları Anasanat Dalı (1. Öğretim) ve Müzik Bölümü, Müzik Anasanat Dalı’na (1. Öğretim) 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı için 2020 veya 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı ve Özel Yetenek Sınavı ile aşağıda belirtilen kontenjanlarda öğrenci alınacaktır. Fakültemizin Geleneksel Türk Sanatları Bölümü ve Müzik Bölümü’ne başvuran adaylar için 2020 veya 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ‘den, ÖSYM’nin belirlemiş olduğu taban puanı almış olmak ön koşuldur. 2020-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2021-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2020-TYT puanını 2021-YKS yerleştirmelerinde kullanabileceklerdir. Ancak, bu adayların 2021-YKS’ye başvuru yapmaları zorunludur. Bu durumda olup ilgili yükseköğretim kurumlarınca yapılacak özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleşmek isteyen adayların da, Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için 2021-YKS’ye başvuru yapmaları zorunludur. Bu adaylardan 2021- YKS’ye hiç başvuru yapmayanlar, 2020-TYT puanını, 2021 yılı için kesinlikle kullanamayacaktır.

MÜRACAT EDİLECEK BÖLÜM, ANASANAT DALI VE KONTENJAN

Geleneksel Türk Sanatları, Halı-Kilim-Eski Türk Kumaşları, 15

Müzik, Müzik 40

ÖZEL YETENEK SINAVI İLE İLGİLİ TARİHLER VE AÇIKLAMALARI ÖN KAYIT TARİHLERİ

Geleneksel Türk Sanatları Halı-Kilim-Eski Türk Kumaşları ASD. 06 Ağustos - 31 Ağustos 2021

Müzik Müzik ASD. 06 Ağustos - 20 Ağustos 2021

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Halı-Kilim-Eski Türk Kumaşları Anasanat Dalı

İMGESEL SINAVI: 07 Eylül 2021

MÜLAKAT SINAVI: 08 Eylül 2021

Müzik Bölümü, Müzik Anasanat Dalı

İŞİTME VE PERFORMANS SINAVI: 24- 25 - 26 Ağustos 2021 - Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Derslikleri

Not: Sınav saatleri ve mülakat sınav salonu bilgileri en geç sınav tarihlerinden bir gün önce Fakültemizin web sayfasında (http://negsf.ahievran.edu.tr/) yayınlanacaktır. SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI VE KAYIT TARİHLERİ

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Halı-Kilim-Eski Türk Kumaşları Anasanat Dalı

Sınav Sonuçlarının Açıklanması: 09 Eylül 2021

Asil Liste Kesin Kayıt: 13 Eylül 2021

1. Yedek Kayıt Tarihi: 14 Eylül 2021

2. Yedek Kayıt Tarihi: 15 Eylül 2021

Müzik Bölümü Müzik Anasanat Dalı

Sınav Sonuçlarının Açıklanması: 31 Ağustos 2021

Asil Liste Kesin Kayıt: 01 Eylül 2021

1. Yedek Kayıt Tarihi: 02 Eylül 2021

2. Yedek Kayıt Tarihi: 03 Eylül 2021

ÖN KAYIT İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Halı-Kilim-Eski Türk Kumaşları Anasanat Dalı (1. Öğretim) ve Müzik Bölümü, Müzik Anasanat Dalı’nın ön kayıt başvuru tarihleri ile sınav tarihleri 1. ve 2. tabloda açıklanmış olup, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Öğrenci İşleri Birimine uzaktan erişim yoluyla yapılacaktır. Ön kayıtlarda oluşabilecek sorunlardan, Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı sorumlu tutulamayacaktır. Ön kayıt sırasında adaylara sınavların tarihlerini ve uygulama esaslarını açıklayıcı bilgi içeren Sınav Kılavuzu yayınlanacaktır. Ayrıca Sınav Kılavuzu Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ve Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi web sayfalarından temin edilebilecektir. Uzaktan erişim yoluyla başvuru yapan adaylar, bilgilerinin uygunluğu fakülte yönetimi tarafında onaylandıktan sonra, Ön Kayıt Başvuru Onay Belgesini sistem üzerinden alacaktır. Ön Kayıt Başvuru Onay Belgesi olan adayın, sistemde herhangi bir sorundan dolayı başvurusu görülmese de, adayın başvurusu kabul edilmiş sayılacaktır. Aday Ön Kayıt Başvuru Onay Belgesini sınav sırasında yanında bulundurmak zorundadır.

SINAV ÖN KAYIT ve BAŞVURU KOŞULLARI: - Öğrenci adayları ön kayıtlarını uzaktan erişim yoluyla belirtilen tarihler arasında yapacaktır. - Başvuruda son bir ay içinde çekilmiş, adayın kimliğini açık bir biçimde belgeleyen 4,5x6 cm boyutlarında fotoğraf sisteme yüklenecektir. Sınava başvuran Adayların; - Geleneksel Türk Sanatları Bölümü ve Müzik Bölümü için 2020 veya 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) ÖSYM tarafından ilan edilen taban puanı almış olması, - 2021 YKS Kılavuzu’nda belirtildiği üzere durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla TYT puanları 100 ve üzerinde olan engelli adaylar, özel yetenek sınavlarına kabul edilirler. Ancak adaylarda Geleneksel Türk Sanatları Bölümü için el ve görme engelinin, Müzik Bölümü için duyma ve el engelinin bulunmaması gerekmektedir. - Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olması gerekmektedir.

SINAVA GİRECEK ADAYLARIN YANINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER VE MALZEMELER

Geleneksel Türk Sanatları, Halı-KilimEski Türk Kumaşları Anasanat Dalı: Sınav Giriş Belgesi, Özel kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport), Yumuşak kurşun kalem,  Silgi, Kalem açacağı

Müzik Bölümü Müzik Anasanat Dalı: Sınav Giriş Belgesi, Özel kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport), Her adayın kendi çalgısı

SINAVA GİRECEK ADAYLARA VERİLECEK MALZEMELER

Geleneksel Türk Sanatları, Halı-KilimEski Türk Kumaşları Anasanat Dalı: Desen ve İmgesel sınavında kullanılacak Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi başlıklı 35x50 cm boyutlarında sınav kâğıdı

Müzik Bölümü, Müzik Anasanat Dalı: Bulunmamaktadır.

ÖNEMLİ AÇIKLAMA

 Sınavlar Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından belirlenen tarihte ve saatte yapılır. Sınav tarihi, gün sayısı ve saatleri, sınavların duyurulması ve kayıt tarihlerinin değiştirilmesi ile ilgili bilgilerin hazırlanmasında ve uygulamasında Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Sınav Komisyon Üyeleri gerekli değişiklikleri yapma hakkını saklı tutarlar. Bunun yanı sıra adaylar, sınav sorumlularının sınava dair usul ve esaslara ilişkin uyarılarına/duyurularına uymakla yükümlüdürler. Özel Yetenek Sınavının tüm aşamaları kamera ile kayıt altına alınacaktır.

 ÖZEL YETENEK SINAVININ UYGULANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

 Geleneksel Türk Sanatları Bölümü / Halı-Kilim-Eski Türk Kumaşları Anasanat Dalı

ÖZEL YETENEK SINAVLARINDA UYGULANACAK KURALLAR

Sınava başlamadan önce gözetmenler tarafından adayların sınav kimlik belgelerinin ve özel kimlik belgelerinin kontrolleri yapılır. Bu belgeleri gösteremeyen adaylar sınava giremezler. - Sınavın başlangıcında adaylar, kâğıtlarındaki kimlik için ayrılan kısma kimlik bilgilerini mürekkepli kalemle yazarak imzalarlar. Sınav süresince kâğıtların kimlik kısımları gözetmenler tarafından kapatılır. - Sınav kâğıtlarına soruda istenilenlerin dışında yazılacak, çizilecek vb. her türlü yazı, rakam, çizgi ve işaret sınavın geçersiz sayılmasına neden olacaktır. - Sınava geç gelen adaylar ilk 15 dakikadan sonra salona alınmazlar. - Sınav sırasında sigara içmek, başkalarını rahatsız edecek şekilde bir şeyler yiyip içmek yasaktır. - Sınav salonuna cep telefonuyla girmek ya da sınav süresince kulaklıkla herhangi bir şey dinlemek yasaktır.

SINAVININ UYGULANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 1. AŞAMA:

 İMGESEL SINAVI: İmgesel Sınavı 60 dakikadır. Bu sınavda adaylara Sınav Komisyon Üyeleri tarafından belirlenen bir konuda imgesel kurgulama çalışması yaptırılacaktır. Sınav başladıktan 30 (otuz) dakika içinde adaylar dışarı çıkamaz. Yine sınav bitimine 15 (on beş) dakika kala adaylar sınav salonundan dışarı çıkamaz. İmgesel Sınavında kullanılacak kâğıdın ölçüsü 35x50 cm’dir. Bu kâğıtlar fakülte tarafından karşılanacaktır. İmgeselin konusu sınav başlamadan 30 (otuz) dakika önce sınav jürisi tarafından hazırlanır. İmgesel sınav sorusu sınav başlangıcında gözetmen tarafından, adaylara yazılı ve sözlü olarak bildirilir. Bu değerlendirme, adayın hem görsel kapasitesini hem de hayal edebilme ve bunu resimsel ifadeye dönüştürebilme gücünü birlikte görmeyi amaçlar. Sınav jürisi, sınav kâğıtlarının kapalı kimlik yerlerini açmadan toplu halde kıyaslama yoluyla imgesel çalışmasını 100 (yüz) tam not üzerinden değerlendirilecek ve bu değerlendirme 1.aşama puanı olarak belirlenecektir.

 2. AŞAMA: MÜLAKAT SINAVI: Mülakat sırasında adayın kültürel birikimi, sanata yatkınlığı ve yakınlığı, gündemi ve günceli izleyip izlemediği, donanımlarını belli bir mantığa oturtabilme yetisinin olup olmadığı, fikirlerini dile dökme ve aktarma biçimindeki duyarlılığı gözlemlenir. Mülakat sınavı 100 puan üzerinden değerlendirilir ve alınan puanın % 10’nu değerlendirmeye dahil edilir.

Adayların imgesel sınavlarından aldığı puana mülakattan aldığı puanın %10’u eklenerek Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP) elde edilir.

 GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜMÜ HALI-KİLİM-ESKİ TÜRK KUMAŞLARI ANASANAT DALI (1. ÖĞRETİM)’NA, KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN ADAYLARIN BELİRLENMESİ

ÖSYM kılavuzunun ilgili bölümünde belirtilen “ÖZEL YETENEK İLE SEÇME YÖNTEMİ”ndeki formül uygulanarak adaylar Yerleştirme puanlarına (YP) göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır. Asil adaylarla kontenjan dolduktan sonra, bölüm kontenjanı kadar aday da yine başarı notuna göre yedek olarak sıralanır. Asil adayların kayıt yaptırmamaları durumunda yedek olarak ilan edilen adayların kesin kayıt işlemleri Ön Kayıt ve Özel Yetenek Giriş Sınavı Takvimi ve Esasları Kılavuzunda belirtilen tarihler arasında yerleştirme puan sırasına göre yapılır. Adayların Yerleştirme Puanlarının (YP) eşit olması halinde Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP) yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır. Sınav Sonuç Listeleri, Dekanlıkça duyurulan yer ve tarihte ertelenmeksizin ilan panolarında ilan edilir. Ayrıca internet aracılığıyla Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi web sayfasında ve Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi web sayfasında duyurulur. Duyurulan sınav sonuçları Kesin sonuç olarak ilan edilir.

SINAVA İTİRAZLAR

T.C. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yönergesi Madde 19’a göre; Özel yetenek sınav sonuçlarına göre aldığı puanlara itirazı olan adaylar sınav sonuçlarının açıklandığı gün mesai bitimine kadar itiraz dilekçeleri ile Dekanlığa başvuruda bulunabilirler.

KESİN KAYIT İŞLEMLERİ

Sınavı kazanan adayların kesin kayıt işlemleri Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrenci İşleri birimi tarafından yapılacaktır. Kesin kayıt tarihlerinde kontenjan dolmadığı takdirde, Yedek Aday listesi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ve Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi web sayfalarından açıklanacaktır. Yedek adayların kesin kayıtları ise mesai saatleri içerisinde ve yedek listedeki başarı sırasına göre yukarıda açıklanan tarihlerde Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrenci İşleri Birimi tarafından yapılacaktır.

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Mezun olduğu okuldan aldığı diplomanın aslı veya geçici mezuniyet belgesi. (Diploma aslının en geç 24 Eylül 2021 tarihi mesai bitimine kadar Neşet Ertaş Güzel Sanat Fakültesi, Öğrenci İşleri Birimine teslim dilmesi gerekmektedir.) - Son bir ay içinde çekilmiş, adayın kimliğini açık bir biçimde belgeleyen 4,5x6 cm boyutlarında 2 adet fotoğraf - Erkek öğrenciler için askerlik belgesi

ÖNEMLİ AÇIKLAMA  Adaylar Özel Yetenek Sınavları süresince ve sonrasında yapılan duyuruları Fakülte ve Üniversite Web sayfasından takip etmek zorundadırlar. - Sınavı kazanan adaylar mezun oldukları okuldan aldıkları diplomanın aslını getirmek zorundadırlar. Getirmedikleri takdirde kayıtları yapılmayacak ve kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

MÜZİK BÖLÜMÜ

Müzik Anasanat Dalı

ÖZEL YETENEK SINAVLARINDA UYGULANACAK KURALLAR

 Sınava başlamadan önce gözetmenler tarafından adayların sınav kimlik belgelerinin ve özel kimlik belgelerinin kontrolleri yapılır. Bu belgeleri gösteremeyen adaylar sınava giremezler. Adaylar sınav saatinden en az 1 saat önce sınav yerinde hazır bulunacak ve önceden belirlenmiş olan salona sırası gelen aday gözetmen eşliğinde alınacaktır. Öğrenciler aday sıra numarasına göre sınava alınacaktır. Adaylar sınava gelirken yanlarında çalgı aletleri ve icra edecekleri eserlerin notaları dışında herhangi bir malzeme getirmeyecektir.  Sınav bekleme salonunda sigara içmek, başkalarını rahatsız edecek şekilde bir şeyler yiyip içmek yasaktır. Sınav salonuna cep telefonuyla girmek ya da sınav süresince kulaklıkla herhangi bir şey dinlemek yasaktır.  Sınavın uygulanması, yeri, tarih ve saatlerinde sınav jürisinin isteği üzerine, Sınav Yürütme Kurulu’nca, başvuru yapan aday sayısına göre uygun görülen değişiklikler yapılabilir. Başvurusunu yapan aday bu kılavuzda belirtilen tüm şartları kabul etmiş sayılır.

SINAVIN UYGULANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Müzik Bölümü Müzik Anasanat Dalı Özel Yetenek sınavı tek aşamalı olarak yapılır. Sınav içeriği işitme ve performans boyutlarından oluşur. Soru örnekleriyle oluşturulacak soru havuzundan her adayın sınav sırasında kura çekmesi yoluyla sınavda uygulanacak sorular belirlenecektir. Özel yetenek sınav puanı 50 ve üzerinde olan adaylar nihai değerlendirmeye tabi tutulacaktır. 50’nin altında puan alan adayın sınavı başarısız kabul edilir. Sınavın bütün boyutları görevli öğretim elemanları tarafından yönetilecektir.

SINAVIN İŞİTME BOYUTU

 Sınavın işitme boyutu uygulamalı olarak yapılır. 60 puan üzerinden değerlendirilecek olan bu bölümde Çizelge 1’de verilen kriterler ve puanlamalar dikkate alınır.

SINAVIN PERFORMANS BOYUTU

Sınavın performans boyutu uygulamalı olarak yapılır. 40 puan üzerinden değerlendirilen bu bölümde aşağıdaki kriterler dikkate alınır. Müziksel Söyleme: Türk halk müziği, Türk sanat müziği veya klasik batı müziği repertuvarından seçilen bir şarkının, çizelge 2’de verilen kriter ve puanlamalara göre değerlendirme yapılır (20 Puan).

Müziksel Çalma: Türk halk müziği, Türk sanat müziği veya klasik batı müziği repertuvarından seçilen bir eserin bir çalgı ile çizelge 3’de verilen kriter ve puanlamalara göre değerlendirme yapılır (20 Puan).

MÜZİK BÖLÜMÜ, MÜZİK ANASANAT DALI’NA (1. ÖĞRETİM), KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN ADAYLARIN BELİRLENMESİ

ÖSYM kılavuzunun ilgili bölümünde belirtilen “ÖZEL YETENEK İLE SEÇME YÖNTEMİ”ndeki formül uygulanarak adaylar Yerleştirme puanlarına (YP) göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır. Asil adaylarla kontenjan dolduktan sonra, bölüm kontenjanı kadar aday da yine başarı notuna göre yedek olarak sıralanır. Asil adayların kayıt yaptırmamaları durumunda yedek olarak ilan edilen adayların kesin kayıt işlemleri Ön Kayıt ve Özel Yetenek Giriş Sınavı Takvimi ve Esasları Kılavuzunda belirtilen tarihler arasında yerleştirme puan sırasına göre yapılır. Adayların Yerleştirme Puanlarının (YP) eşit olması halinde Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP) yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

Sınav Sonuç Listeleri, Dekanlıkça duyurulan yer ve tarihte ertelenmeksizin ilan panolarında ilan

edilir. Ayrıca internet aracılığıyla Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi web sayfasında ve Neşet Ertaş

Güzel Sanatlar Fakültesi web sayfasında duyurulur. Duyurulan sınav sonuçları KESİN SONUÇ

olarak ilan edilir.

SINAVA İTİRAZLAR

T.C. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek

Sınavı Yönergesi Madde 19’a göre; Özel yetenek sınav sonuçlarına göre aldığı puanlara itirazı

olan adaylar sınav sonuçlarının açıklandığı gün mesai bitimine kadar itiraz dilekçeleri ile Dekanlığa

başvuruda bulunabilirler.

KESİN KAYIT İŞLEMLERİ

Sınavı kazanan adayların kesin kayıt işlemleri Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrenci

İşleri birimi tarafından yapılacaktır. Kesin kayıt tarihlerinde kontenjan dolmadığı takdirde,

YEDEK ADAY listesi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ve Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi

web sayfalarından açıklanacaktır. Yedek adayların kesin kayıtları ise mesai saatleri içerisinde ve

yedek listedeki başarı sırasına göre yukarıda açıklanan tarihlerde Neşet Ertaş Güzel Sanatlar

Fakültesi Öğrenci İşleri Birimi tarafından yapılacaktır.

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Mezun olduğu okuldan aldığı diplomanın aslı veya geçici mezuniyet belgesi. (Diploma aslının

en geç 24 Eylül 2021 tarihi mesai bitimine kadar Neşet Ertaş Güzel Sanat Fakültesi, Öğrenci İşleri

Birimine teslim dilmesi gerekmektedir.) Son bir ay içinde çekilmiş, adayın kimliğini açık bir biçimde belgeleyen 4,5x6 cm boyutlarında 2 adet fotoğraf,  Erkek öğrenciler için askerlik belgesi

ÖNEMLİ AÇIKLAMA:

Adaylar Özel Yetenek Sınavları süresince ve sonrasında yapılan duyuruları Fakülte ve

Üniversite Web sayfasından takip etmek zorundadırlar.

Sınavı kazanan adaylar mezun oldukları okuldan aldıkları diplomanın aslını getirmek

zorundadırlar. Getirmedikleri takdirde kayıtları yapılmayacak ve kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

İLETİŞİM: Telefon: 0386 280 35 05 – 280 39 32 http://www.ahievran.edu.tr/ - http://negsf.ahievran.edu.tr/”denildi. (Haber Merkezi)

06 Ağu 2021 - 15:58 Kirşehir/ Kirşehir- Eğitimgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Aşıkpaşa Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Aşıkpaşa Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Aşıkpaşa Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Aşıkpaşa Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.


Kirşehir Markaları

Aşıkpaşa Gazetesi, Kirşehir ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (386) 213 40 50
Reklam bilgi