“Artrit Çok Çeşitli Vücut Sistemlerine Zarar Verebilir”

Kırşehir Boztepe Toplum Sağlığı Merkezi tarafından Dünya Artrit Günü sebebiyle açıklamalarda bulunuldu.

  Kırşehir Boztepe Toplum Sağlığı Merkezi tarafından yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verdi: “İltihaplı Romatizma, yani tıbbi adıyla romatoid artrit (eklem romatizması), kronik bir inflamatuar bozukluktur. Bu bozukluk bazı bireylerde cilt, gözler, akciğerler, kalp ve kan damarları dahil olmak üzere çok çeşitli vücut sistemlerine zarar verebilir.

Aşırı sıcak ya da soğuk havanın İltihaplı romatizmaya neden olduğu inancı ise gerçeği yansıtmamaktadır. Romatoid artrit otoimmün sistemindeki bir bozukluktan kaynaklanır ve bireyin bağışıklık sisteminin yanlışlıkla vücudun kendi dokularına, özellikle eklem dokularına saldırması ile ortaya çıkar.

Bir başka romatizma türü olan kireçlenme, yani osteoartrit sürecinde görülen doğrudan aşınma ve yıpranma hasarının aksine, romatoid artrit bireyin eklem zarını etkiler ve ileri aşamalarda kemik erozyonu ile eklem deformitesine neden olabilecek ağrılı bir şişmeye neden olur.

Romatoid artrit (eklem romatizması),  sürecinde meydana gelen iltihaplanma, vücudun diğer kısımlarına da zarar verebilecek bir durumdur. Modern ilaç türleri tedavi seçeneklerinin sonuçlarını önemli ölçüde iyileştirmiş olsa da, şiddetli romatoid artrit günümüzde de bireylerde fiziksel engele neden olacak zararın ortaya çıkmasına neden olabilir.

ROMATOİD ARTRİT (İLTİHAPLI ROMATİZMA) SEBEPLERİ

Kırşehir Boztepe Toplum Sağlığı Merkezi tarafından Romatoid Artrit sebepleri hakkında açıklamalarda bulundu. Kırşehir Boztepe Toplum Sağlığı Merkezi tarafından yapılan açıklamalarda: “Romatoid artrit, bireyin bağışıklık sisteminin sinovyuma, yani eklemleri çevreleyen zarların astarına saldırması ile ortaya çıkar. Bu saldırıdan dolayı ortaya çıkan iltihaplanma sinovyumun kalınlaşmasına ve dolayısı ile eklemdeki kıkırdak ve kemik dokusunun yok olmasına neden olur.

Buna bağlı olarak eklemi bir arada tutan tendonlar ve bağlar zayıflamaya ve gerilmeye başlarlar. Zaman içerisinde eklem doğal şeklini ve düzgün hareketi sağlayan konumunu kaybeder.

Tıp uzmanları bu sürecin neden başladığı konusunda henüz kesin bir bilgiye sahip olmasalar da, kalıtsal bir bileşenin muhtemel olduğu ifade etmektedirler.

Esasen genler doğrudan romatoid artrite neden olmasa da, bireyi hastalığı tetikleyebilecek olan bazı virüsler ve bakterilerden kaynaklanan enfeksiyon gibi çevresel faktörlere karşı daha duyarlı hale getirebilirler. Bu da İltihaplı Romatizmaya neden olur.

İltihaplı olmayan Romatizma ise genellikle düşme ya da kaza gibi travma sonucunda eklemlerde meydana gelen aşınma ve incelmeden dolayı kemik çıkıntısı meydana gelmesinden kaynaklanır.”denildi.

 “PARMAKLARI ELLERE VE AYAK PARMAKLARINI AYAKLARA BAĞLAYAN EKLEMLERİ ETKİLER”

Kırşehir Boztepe Toplum Sağlığı Merkezi tarafından yapılan açıklamalarda Romatoid artrit belirtileri hakkında bilgilendirme yapıldı. Kırşehir Boztepe Toplum Sağlığı Merkezi tarafından yapılan açıklamalarda: “Romatoid artrit belirtileri ile semptomları arasında öncelikle hassas, şişmiş ve sıcak hissedilen eklemler bulunur. Bununla birlikte genellikle sabahları uyandıktan sonra ve bir süre hareketsiz kaldıktan sonra daha kötü hale gelen eklem sertliği, yorgunluk, ateş ve iştah kaybı da İltihaplı Romatizmanın belirtileri arasındadır.

Romatoid artrit erken aşamalarda bireyin özellikle küçük eklemlerini, yani parmakları ellere ve ayak parmaklarını ayaklara bağlayan eklemleri etkiler. Hastalığın ileriki aşamalarında, belirtiler ve semptomlar genellikle bileklere, dizlere, ayak bileklerine, dirseklere, kalçalara ve omuzlara yayılır. Bir çok vakada, semptomlar bireyin vücudunun her iki tarafında, simetrik eklemlerde görülür.

Romatoid artriti olan bireylerin yaklaşık yüzde 40'ında eklemler haricinde de belirti ve semptomlar görülür. Romatoid artritin etkilediği vücut yapıları arasında bulunanlar:

Akciğerler, Böbrekler, Cilt, Gözler, Kalp, Kan damarları, Kemik iliği, Sinir dokusu, Tükürük bezleridir.

Romatoid artrit belirtileri ve semptomları bireyde görülen durumun ağırlığına ve ciddiyetinde değişebilir ve hatta aralıklarla gelip gidebilir. Gidip gelme iki farklı dönemden meydana gelir. Hastalığın etkilerinin arttığı döneme alevlenme dönemi adı verilirken, şişlik ve ağrının solduğu veya kaybolduğu dönemlere remisyon yani hafifleme dönemi adı verilir.

Tedavi ile kontrol altına alınmayan romatoid artrit zamanla eklemlerin deforme olmasına ve doğal yerinden çıkmasına neden olabilir. Bu sebeple eklemlerde sürekli rahatsızlık ve şişlik varsa mutlaka bir doktora başvurulmalıdır.”ifadeleri kullanıldı.

TANI YÖNTEMLERİ

Kırşehir Boztepe Toplum Sağlığı Merkezi tarafından yapılan açıklamalarda erken evrelerinde teşhis edilmesinin kolay olmadığı ifade edildi. Kırşehir Boztepe Toplum Sağlığı Merkezi tarafından yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi: Romatoid artritin erken evrelerinde teşhis edilmesi kolay değildir, çünkü hastalığın erken belirti ve semptomları genellikle çok sayıda başka hastalığın semptomlarını taklit eder. Buna ek olarak teşhisi kesin doğrulamak için kullanılan tek bir kan testi türü veya belirli bir fiziksel bulgu yoktur.

Fizik muayene sırasında doktorun bireyin eklemlerini şişlik, kızarıklık ve sıcaklık açısından kontrol edecektir. Ayrıca reflekslerini ve kas gücünü de kontrol edebilir. Bu aşamanın ardından doktor tarafından uygun görülürse kan testi yapılması mümkündür.

Romatoid artrit vakalarında, genellikle vücutta enflamatuar bir sürecin varlığını gösterebilecek yüksek eritrosit sedimantasyon hızı veya C-reaktif proteini görülebilir. Romatoid artrit vakalarında kullanılan diğer yaygın kan testleri romatoid faktör ve anti-siklik sitrüline peptit antikorlarının varlığını belirlemek için kullanılır.

Kan testlerinin yanı sıra eklemlerdeki romatoid artritin zaman içinde ilerlemesini takip etmek için röntgen kullanılabilir. Yine manyetik rezonans (MRG) ve ultrason testleri bireyin vücudundaki hastalığın şiddetinin doktor tarafından değerlendirilmesine yardımcı olabilir.”

TEDAVİ

Kırşehir Boztepe Toplum Sağlığı Merkezi tarafından yapılan açıklamalarda: “İltihaplı Romatizma için herhangi bir kesin tedavi yoktur. Şeker hastalığı, yani diyabet ve yüksek tansiyon gibi kronik bir hastalık olan romatoid artrit tedavisi ömür boyu devam edebilir.

Halihazırda İltihaplı romatizma tedavisindeki asıl hedef şikayete sebep olabilecek ağır semptomların hafifletilmesi ve bireyin yaşam kalitesinin azami seviyeye çıkarılmasıdır.

İltihaplı Romatizmal hastalıkların genelinin tedavisinde öncelikli olarak romatoloji uzmanlık alanına başvurmak gereklidir. Bunun yanı sıra ortopedi uzmanı, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı, ve diğer gerekli uzmanlık dallarının ortak çalışmasından faydalanmak gerekebilir.

ROMATOİD ARTRİT (İLTİHAPLI ROMATİZMA) İLAÇLARI

Romatoid artrit için doktor tarafından önerilen İltihaplı Romatizma ilaç türleri bireyin belirti ve semptomlarının şiddetiyle ve ne kadar zamandır romatoid artrit etkisi altında olduğuna bağlı olarak farklılık gösterecektir.

Bu ilaçların romatoid artritin ilerlemesini yavaşlatarak eklemleri ve diğer dokuları kalıcı hasardan koruyabildiği gözlemlenmiştir. DMARD türü ilaçların yan etkileri vakadan vakaya değişiklik göstermekle birlikte karaciğer hasarı, kemik iliği süpresyonu ve ciddi akciğer enfeksiyonlarını içerebilir.

Romatoid artrit için kullanılan ilaçlar arasında non-steroid antienflamatuar ilaçlar bulunur. Bu ilaçlar ağrıyı hafifletir ve iltihabı azaltır. Yan etkileri arasında mide tahrişi, kalp problemleri ve böbrek hasarı bulunan bu ilaçlar mutlaka doktor tavsiyesi ile birlikte alınmalıdır.

Kortikosteroidler gibi ilaçlar, hem inflamasyonu hem de ağrıyı azaltır ve aynı zamanda eklem hasarını yavaşlatır. Ancak steroidlerin yan etkiler arasında kemiklerin incelmesi, kilo alımı ve diyabet bulunur. Doktorlar, ilacı kademeli olarak azaltmak için akut semptomları hafifletmek için sıklıkla bir kortikosteroid reçete eder.

Göreceli olarak yeni bir DMARD sınıfı olan biyolojik tepki modifiye edicileri ilaçlar çeşitli vakalarda bağışıklık sisteminin eklem ve doku hasarına neden olan iltihabı tetikleyen kısımlarını hedefleyebilir.

Bu tür ilaçların yan etkileri arasında enfeksiyon riskinin artması da bulunur. Dahası, romatoid artritli kişilerde, daha yüksek dozlarda kullanılmaları akciğerlerde kan pıhtılaşması riskini artırabilir.

ROMATOİD ARTRİT (İLTİHAPLI ROMATİZMA) İÇİN FİZİK TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Vaka ile ilgilenen doktor, bireyin eklemlerini esnek tutmasına yardımcı olacak egzersizler öğretebilecek bir fizik tedavi veya ergoterapi(iş ve uğraşı terapisi) uzmanına gönderebilir. Terapist, bireyin günlük görevleri yerine getirirken eklemlere daha az yüklenilmesini sağlayacak yeni yolları gösterebilir.  Örneğin bir nesneyi alırken eller yerine ön kollardan yararlanmak daha uygun olabilir. Bununla birlikte yeniden tasarlanmış çeşitli aletler eklemlere stres ve yük binmesini azaltmada yardımcı olabilir.

ROMATOİD ARTRİT (İLTİHAPLI ROMATİZMA) AMELİYATI

Eğer vakada kullanılan ilaçlar eklem hasarını önleme veya yavaşlatma konularında etkin olmazsa bireyin doktoru hasarlı eklemleri onarmak için cerrahi müdahaleyi önerebilir. Cerrahi müdahale sonucunda birey eklemi kullanma yeteneğini geri kazanabilir, ağrıda azalma görülebilir.

Romatoid artrit cerrahisi için çeşitli farklı prosedürler kullanılmaktadır:

EKLEM FÜZYONU: Bir eklemin stabilize edilmesi, yeniden hizalanması ya da tümden eklem değişimi uygun bir seçenek olmadığında ağrının giderilmesi için eklemin cerrahi olarak birleştirilmesi önerilebilir.

SİNOVEKTOMİ: Eklemin iltihaplanmış astarını, yani sinovyumu çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen bu cerrahi müdahale dizlere, dirseklere, bileklere, parmaklara ve kalçalara yapılabilir.

TENDON ONARILMASI: Enflamasyon ve eklem hasarı, bireyin eklemlerinin etrafındaki tendonların gevşemesine veya yırtılmasına neden olabilir. Bu prosedürde cerrah eklemlerin etrafındaki tendonları onarabilir.

TÜMDEN EKLEM DEĞİŞİMİ: Eklem replasman cerrahisi, yani tümden eklem değişimi ameliyatı sırasında cerrah bireyin ekleminin hasarlı kısımlarını çıkarır. Eklem metal ve plastikten yapılmış bir protez ile değiştirilir.

Romatoid artriti olan bireylerin vücutlarına bakım yapmak için çeşitli adımları atması gereklidir. Bir takım kişisel bakım önlemleri, doktor tarafından önerilen romatoid artrit ilaçlarıyla birlikte kullanıldığında, hastalığın belirtileri ve semptomlarını yönetmeye yardımcı olabilir:

DİNLENME VE RAHATLAMA: Bireyin hayatındaki stresi azaltması ağrı ile başa çıkmasını kolaylaştırabilir. Derin nefes alma ve kas gevşemesi gibi tekniklerin tümü bireyin hissettiği ağrıyı kontrol etmek için kullanılabilir.

DÜZENLİ EGZERSİZ: Ağır olmayan egzersizler, eklemlerin etrafındaki kasları güçlendirmeye yardımcı olabilir ve bu sayede bireyin hissedeceği yorgunlukla başa çıkmasını kolaylaştırabilir. Herhangi bir egzersiz türüne başlamadan önce doktora ve fizik terapi uzmanına danışılması tavsiye edilmelidir. Düzenli egzersiz yapmaya yeni başlayan bireylerin, ilk olarak yürüyüş yapması tavsiye edilir. Hassas, yaralı veya ciddi şekilde iltihaplı eklemler ile egzersiz yapmaktan kaçınmak gereklidir.

SICAK VEYA SOĞUK UYGULAMA: Isı, bireyin hissettiği ağrıyı hafifletmeye ve gergin kasları gevşetmeye yardımcı olabilir. Benzer şekilde soğuk acı hissini donuklaştırabilir, uyuşmaya neden olabilir ve şişmeyi azaltabilir.

Modern tıbbın sağladığı çeşitli İltihaplı Romatizma ilaçlarının yanı sıra bir takım tamamlayıcılar ve takviyeler romatoid artrit semptomlarını yönetmek için fayda sağlayabilir. Ancak bu tür takviyeler kullanılmadan önce, kullanılan ilaçlarla birlikte yan etkilerini öğrenmek ve vaka için uygunluğunu belirlemek için mutlaka doktor ile görüşülmesi gereklidir.”ifadelerine yer verildi.

“ANKSİYETEYE YOL AÇACAK DURUMLAR YAYGIN OLARAK GÖRÜLEBİLİR”

Kırşehir Boztepe Toplum Sağlığı Merkezi tarafından yapılan açıklamalarda Romatoid artrit ile ilişkili ağrı ve sakatlık bireyin iş ve yaşamının doğrudan etkilendiği ifade edildi. Kırşehir Boztepe Toplum Sağlığı Merkezi tarafından bireylerde anlsiyeteye yol açılabileceği ifade edilerek: “Romatoid artrit ile ilişkili ağrı ve sakatlık bireyin iş ve aile yaşamını doğrudan etkileyecektir. Bireylerde çaresizlik hissi ile düşük benlik saygısı gibi depresyon ve anksiyeteye yol açacak durumlar yaygın olarak görülebilir.

Romatoid artritin bireyin günlük aktivitelerini etkileme derecesi, kısmen hastalıkla ne kadar iyi başa çıktığı ile alakalıdır. Hastalıkla başa çıkma stratejileri hakkında bireyin kendisi ile ilgilenen tıp uzmanı ile konuşması tavsiye edilir. Bu sayede zaman içinde hangi stratejilerin birey için en uygun olduğunu öğrenmek mümkündür.

Özellikle alevlenmeleri gidip gelen bir romatoid artrit durumunda, hastalığı yönetmek için bir plan yapılması tavsiye edilir. Bu, bireyin hastalığı yönettiğini hissetmesine yardımcı olacaktır. Birey hastalığın sınırlarını öğrenmelidir. Yorgunken dinlenmek önemlidir. Romatoid artrit bireyi yorgunluk ve kas güçsüzlüğüne eğilimli hale getirebilir. Gece uykusu düzenini bozmayacak şekilde günlük dinlenme ve şekerleme süreçleri bireye yardımcı olabilir. Birey diğerleri ile hastalığı hakkında iletişimde olmalıdır. Özellikle ailenin bireyin nasıl hissettiği hakkında bilgi sahibi olması önemlidir. Ailenin diğer üyeleri birey için endişelenseler bile ağrıyı hatırlatmamak için sormaktan çekinebilirler.

Birey özellikle kendisini bunalmış hissettiğinde konuşabileceği bir aile üyesi veya arkadaş bulmalıdır. Yine deneyimleri paylaşmak için sosyal çevrede veya çevrimiçi olarak romatoid artriti olan diğer bireylerle bağlantı kurmak faydalı olabilir.

Bireyin kendisine zaman ayırması tavsiye edilir. Müzik dinlemek, yürüyüş yapmak, hatta bir günlük tutmak gibi sadece bireye odaklanmış bir zaman periyodu ayırmak, stresi azaltmaya yardımcı olabilir.”denildi. (Cemile ARIÖZ AVŞAR)

12 Eki 2021 - 15:08 Kirşehir/ Kirşehir- Sağlık


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Aşıkpaşa Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Aşıkpaşa Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Aşıkpaşa Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Aşıkpaşa Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.Kirşehir Markaları

Aşıkpaşa Gazetesi, Kirşehir ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (386) 213 40 30
Reklam bilgi