Aile Hekimliği Ek Yerleştirmesi Yapılacak

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü, 2021-2. aile hekimliği ek yerleştirme işlemleri yapılacağını resmi sitesinde duyurdu.

Kırşehir Merkez TSM Terme ASM 13 numaralı birime aile hekimi alımı için ek yerleştirme yapılacak.

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü, “İlimizde çeşitli nedenlerle boşalan 1 (iki) pozisyon için 25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı resmi gazetede yayınlanan ‘Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’ hükümleri çerçevesinde Valilik Makamının 20.10.2021 tarih ve E.2933 sayılı olurlarına istinaden 12.11.2021 tarihinde ek yerleştirme işlemleri yapılacaktır” açıklamasını yaptı.

  İlan yerleştirme takvimi şöyle:

25 Ekim 2021 Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve Müdürlüğüz Web sayfalarından ek yerleştime duyuru metninin ilanı yapılacaktır.

01-05 Kasım 2021 müracaatlar alınacak. 08 Kasım 2021 sıralı hizmet puanı listesi ilan edilecektir. 09 Kasım 2021 sıralı hizmet puanı listesinde itirazlar alınacaklar. 12 Kasım 2021 Ek yerleştirme işlemleri yapılacaktır. 26 Kasım 2021 yerleşen hekimin görevine başlaması.

Kırşehir İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ali Bulut’un imzasıyla Kırşehir İli Aile Hekimliği 2021-2. ek yerleştirme işlemi usul ve esasları şöyle açıklandı:

“24.11.2008 tarihinde ilimizde başlanan Aile Hekimliği uygulamasında çeşitli nedenlerle boşalan (Bir) pozisyona Kırşehir ili kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hekimler için ek yerleştirme yapılacaktır. Yerleştirme işlemi ‘Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği (İlgili bölüm Md.15/1,2,3,4,5) (R.G.:Tarih:25/01/2013 Sayı:28539)’ hükümlerine göre 12 Kasım 2021 tarihinde saat 14.00’da Müdürlüğümüz hizmet binası toplantı salonunda, Müdürlüğümüz tarafından oluşturulan komisyon huzurunda gerçekleştirilecektir.

Yerleştirme işlemi sırasında boş birimlerin halen bir aile hekimi pozisyonunda görev yapan bir aile hekimi tarafından tercih edilerek sözleşme yapması durumunda bu aile hekiminin önceki aile hekimliği birimi için sözleşmesi feshedilerek, daha önceki işgal etmiş olduğu pozisyon, boşalan pozisyon olarak aynı oturumda ilan edilecek ve aynı oturumda yapılmakta olan yerleştirme işlemine tabi tutulacaktır. Bu nedenle teorik olarak İlimizdeki tüm aile hekimliği pozisyonlarının boşa lma ihtimali olduğu, boş pozisyonların yukarıdaki listede yazılı olanlarla sınırlı kalmayacağı müracaatta bulunacaklar tarafından dikkate alınmalıdır. Başvuru evrakları Kırşehir Sağlık Müdürlüğü’nde evrak kayıt işlemleri yaptırıldıktan sonra başvuru sahibi tarafından veya mücbir bir mazereti olanlar noter onaylı vekaletname ile vekil kıldıkları kişi tarafından ilgili birime teslim edilecektir. Belirtilen tarihler dışında  yapılan  müracaatlar yerleştirme    işleminde dikkate alınmayacaktır. Aile Hekimliği uygulaması kapsamında Sağlık Bakanlığı’nca çalıştırılan personele yapılacak ödemeler ve sözleşme şartları hakkında yönetmeliğin 15. Maddesi gereği, son bir       yıl içerisinde sözleşmesini usulünce feslı etmeyenler başvuruda bulunamayacaktır.

Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Aile hekimliğine geçişte muvafakat işlemleri konulu 2020/1 ve 2021 / 8 sayılı genelgeleri doğrultusunda  muvafakat istenen hekimlerimizin ilgili belge ile başvurmaları gerekmektedir.

Aile hekimliği pozisyonunda göreve başlayan sözleşmeli aile hekimi, bu pozisyonda fiilen bir yıl çalışmadan aynı ilde başka bir aile hekimliği pozisyonuna nakil talebinde bulunamaz. Bir yıllık fiilen çalışma süresinin hesap lanmas ında, hafta sonu ve resmi tatil günleri ve yıllık izin kullanılan günler fiili çalışmadan sayılır. Ancak mazeret ve hastalık izinli geçirilen günler ise fiili çalışmadan sayılmaz.

Ek yerleştirme işleminde siralama usulü ve istenecek belgeler;

İlgili yönetme lik ge reği nce; İl genelinde aile hekimliği pozisyonlarının boşalması veya yenı pozisyon açılması durumunda, aşağıdaki sıralamaya göre nakil veya yerleştirme yapılır.

(Değişik:RG-11/3/2015-29292) Fiilen en az altı ay aile hekimliği yaparak akabinde askerlik veya doğum nedeniyle sözleşmesini feshederek bir defalık tercih hakkına sahip olan aile hekimleri; bu grupta bulunan aile hekimlerine askerlik veya doğum sonrası kamu görevine başlama tarihine göre öncelik verilir. Kamu görevlisi olmayan hekimler için ise müdürlüğe başvuru tarihine göre öncelik verilir.

A LİSTESİNDE OLAN HEKİMLERDEN İSTENECEK BELGELER;

Başvuru dilekçesi, Aile Hekimliği sözleşmesinin askerlik veya doğum nedeni ile fesih edildiğini  gösterir onaylı belge, göreve başlama belgesi. (Askerlik dönüşü veya doğum sonrası) 01.07.2021 Tarihli güncellenmiş, Personel Hizmetleri Biriminden onaylı PBS (Hizmet Puanı Dökümü) çıktısı. ( Bu belgede puanları kabul ettiğine dair imza bulunacaktır.), onaylı nüfus cüzdanı fotokopisi.(Üzerine niçin kullanılacağı yazılı olacak)

Yerleştirme sırasında aile sağlığı merkezinde uzman aile hekimliği kontenjanı var ise; o pozisyonu önce o ilde aile hekimliği yapan aile hekimliği uzmanları, daha sonra ildeki diğer aile hekimliği uzmanları .

B LİSTESİNDE OLAN HEKİMLERDEN İSTENECEK BELGELER;

Başvuru dilekçesi, Aile Hekimi bilgi formu. (EK-1), 01.07.2021 Tarihli günce llenmiş, Per so nel Hizmetleri Biriminden onaylı PBS (Hizmet Puanı Dökümü) çıktı sı .(Bu belgede puanları kabul ettiğine dair imza bulunacaktır.) Onaylı Nüfus cüzdanı fotokopisi. (Üzerine niçin kullanılacağı yazılı olacak) Son bir yıl içerisinde aile hekimliği yapmış olanl arın bu görevlerin den usulüne uygun olarak istifa ettiklerini gösterir belge. Muvafakat belgesi.

c- (Değişik:RG-11/3/2015-29292) Sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanlar, aynı yerleştirme işleminde kullanılmak üzere (a) bendindeki bir defalık tercih hakkını kullanmayan aile hekimleri, takip eden ilk yerleştirmede kullanılmak üzere  yargı kararının uygulanması bakımından başka birinin göreve başlatılması zarureti nedeniyle sözleşmesi feshedilen aile hekimleri , takip eden ilk yerleştirmede kullanılmak üzere 25/01/2013 tarihinden sonra mazeret nedeniyle naklen tayin olanlardan atama kararından önce ki son bir yıl boyunca aile hekimliği yapmış olan tabip ve uzman tabipler.

C LİSTESİNDE OLAN HEKİMLERDEN İSTENECEK BELGELER;

Başvuru dilekçesi. 01.07.2021 Tarihli güncellenmiş, Personel Hizmetleri Biriminden onaylı PBS (Hizmet Puanı Dökümü) çıktısı .(Bu belgede puanları kabul ettiğine dair imza bulunacaktır.) Onaylı Nüfus cüzdanı fotokopisi. (Üzer ine niçin kullanılacağı yazılı olacak) Görev yaptığı Ail e Hekimliği Birimine başlayış tarihini  ve kullandıkları  izin- rapor durumlarını  gösteren ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü/Toplum Sağlığı Merkezi tarafından onaylanmış belge. İl içindeki tabip ve uzman tabipler.

D LİSTESİNDE OLAN HEKİMLERDEN İSTENECEK BELGELER;

Başvuru dilekçesi. Aile Hekimi bilgi formu (EK-1). 01.07.2021 Tarihli güncellenmiş, Personel Hizmetleri Biriminden onaylı PBS (Hizmet Puanı Dökümü) çıktısı .(Bu belgede puanları kabul ettiğine dair imza bulunacaktır.) Onaylı Nüfus cüzdanı fotokopisi. (Üzerine niçin kullanılacağı yazılı olacak) Son bir yıl içerisinde aile hekimliği yapmış olan la rın bu görevlerinden usulüne uygun olarak istifa ettikle rin i gösterir belge. Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitimi Sertifikası ( Kurum yetkili sinden veya noterden onaylı) Fotokopisi (24.11. 2008 tarihinden sonra ilimize ataması yapılan hekimler l.aşama uyum eğitimi almamışsa sertifika zorunluluğu yoktur. Ancak en kısa süre de bu eğitime katılmaları zorunludur.) Muvafakat belgesi. Aile Hekimliği tercih ve yerleştirme işlemlerinde tüm gruplarda personel kendi içinde hizmet puanına göre sıralanır ve en yüksek hizmet puanı olan personelden başlamak üzere tercihlerine göre yerleştirme yapılır. Ancak hizmet puanlarının eşit olması durumunda göreve başlama günü dikkate alınmak suretiyle; İşe Başlama Günleri ve Göreve Başlama Yerleri aynı olan Pratisyen Hekimlerimizin Aile Hekimliği Yer Seçme Sıralaması yerleştirme günü kura çekme suretiyle belirlenecektir. Yerleştirme işlemi yapılmasına rağmen yerleştirildiği yeni birimde başlamayan aile hekiminin eski birimine iadesi yapılmaz ve hekim 1 yıl süre ile yeniden yerleştirme başvurusunda bulunamaz. Bu maddedeki yerleştirmeye ilişkin diğer usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.” 

23 Eki 2021 - 12:35 Kirşehir- Gündemgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Aşıkpaşa Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Aşıkpaşa Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Aşıkpaşa Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Aşıkpaşa Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.


Kirşehir Markaları

Aşıkpaşa Gazetesi, Kirşehir ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (386) 213 40 50
Reklam bilgi