Ortaokul öğrencilerine yönelik kompozisyon yarışması düzenleniyor

Ortaokul öğrencilerine yönelik Yüreklerde Akif Dillerde Hürriyet temalı kompozisyon yarışması düzenleniyor.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Yüreklerde Akif Dillerde Hürriyet temalı kompozisyon yarışmasına Kırşehir’de ve diğer illerdeki ortaokullarda okuyan öğrenciler katılabilecek. Kırşehir’deki ortaokul öğrencileri 11 Mart’ta kadar Yüreklerde Akif Dillerde Hürriyet temalı kompozisyon yazarak yarışmaya katılabilirsiniz. Yazılacağınız kompozisyonlar 2 A4 sayfasını geçmeyecek. Yarışma sonunda başarılı öğrencilere ödül verilecek. Kırşehir’deki öğrenciler, öğrence belgeniz ile Kırşehir Müftülüğü’ne giderek yarışmaya başvurabilirsiniz.

 
Yüreklerde Akif Dillerde Hürriyet temalı ortaokullar arası kompozisyon yazma yarışmasına yönelik genel usul ve esasları Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından şöyle açıklandı:
Yarışmanın temel amacı gençlerle iletişim kurmak ve onların zihinlerinde Milli Mücadele Ruhunun oluşmasına katkı sunmaktır. Bundan dolayı yarışmanın her aşamasında gençlik koordinatörleri, öğrenci yurtlarında görevli manevi danışmanlar, gençlik çalışmalarında görev alan diğer personel ile okul çevresinde görev yapan din görevlileri aktif olarak yer alacaklardır. Yarışmaya sadece ortaokul öğrencileri katılabileceklerdir. Bir öğrenci en fazla bir eser ile katılım sağlayabilecektir. Son başvuru tarihi 11 Mart 2022 olarak belirlenmiştir. Başvurular, öğrenim görülen okulun bulunduğu ilçe müftülüklerine (büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde öğrenim gören öğrenciler ise il müftülüklerine) yapılacaktır. Bununla birlikte müftülükler, katılım sürecinde öğrencilere kolaylık sağlanabilmesi adına ilçe milli eğitim müdürlükleri ve okul yönetimleri ile görüşerek başvuru işlemlerinin müftülükler adına okul idaresi tarafından alınmasını sağlayabileceklerdir.
Başvurular bireysel olarak, eser teslimi ve başvuru aynı anda olacak şekilde gerçekleştirilecektir. Yarışmacılar, başvuru ve eser teslimi esnasında öğrenci olduklarını belirten belgeyi yanlarında bulunduracaklardır. Yarışmalar ilçe bazında yapılacak olup ilçe müftülüklerinde (büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde il müftülüklerinde) oluşturulacak komisyon tarafından birinci, ikinci ve üçüncü olarak dereceye girenlerin tespit edilmesiyle icra edilecektir. Ödüle layık görülerek dereceye giren öğrencilere müftülüklerce verilecek ödüller; birinciye 300 TL, ikinciye 200 TL, üçüncüye 100 TL şeklinde olacaktır. Yarışma için valilik/kaymakamlık oluru ile bir değerlendirme komisyonu oluşturulacaktır. Değerlendirme Komisyonunda; müftü/müftü yardımcısı, milli eğitim müdürlüğünden edebiyat alanında uzman bir personel, din hizmetlerinden sorumlu personel ve gençlik koordinatörü (yoksa müftülükçe belirlenecek bir personel) olmak üzere toplam dört (4) kişi yer alacaktır. Yarışmanın tanıtım ve duyurusu sosyal medya yoluyla ve il müftü yardımcıları, ilçe müftüleri, vaizler, gençlik koordinatörleri ve din görevlileri tarafından okullar bizzat ziyaret edilere

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Yüreklerde Akif Dillerde Hürriyet temalı kompozisyon yarışmasına Kırşehir’de ve diğer illerdeki ortaokullarda okuyan öğrenciler katılabilecek. Kırşehir’deki ortaokul öğrencileri 11 Mart’ta kadar Yüreklerde Akif Dillerde Hürriyet temalı kompozisyon yazarak yarışmaya katılabilirsiniz. Yazılacağınız kompozisyonlar 2 A4 sayfasını geçmeyecek. Yarışma sonunda başarılı öğrencilere ödül verilecek. Kırşehir’deki öğrenciler, öğrence belgeniz ile Kırşehir Müftülüğü’ne giderek yarışmaya başvurabilirsiniz.

 
Yüreklerde Akif Dillerde Hürriyet temalı ortaokullar arası kompozisyon yazma yarışmasına yönelik genel usul ve esasları Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından şöyle açıklandı:
Yarışmanın temel amacı gençlerle iletişim kurmak ve onların zihinlerinde Milli Mücadele Ruhunun oluşmasına katkı sunmaktır. Bundan dolayı yarışmanın her aşamasında gençlik koordinatörleri, öğrenci yurtlarında görevli manevi danışmanlar, gençlik çalışmalarında görev alan diğer personel ile okul çevresinde görev yapan din görevlileri aktif olarak yer alacaklardır. Yarışmaya sadece ortaokul öğrencileri katılabileceklerdir. Bir öğrenci en fazla bir eser ile katılım sağlayabilecektir. Son başvuru tarihi 11 Mart 2022 olarak belirlenmiştir. Başvurular, öğrenim görülen okulun bulunduğu ilçe müftülüklerine (büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde öğrenim gören öğrenciler ise il müftülüklerine) yapılacaktır. Bununla birlikte müftülükler, katılım sürecinde öğrencilere kolaylık sağlanabilmesi adına ilçe milli eğitim müdürlükleri ve okul yönetimleri ile görüşerek başvuru işlemlerinin müftülükler adına okul idaresi tarafından alınmasını sağlayabileceklerdir.
Başvurular bireysel olarak, eser teslimi ve başvuru aynı anda olacak şekilde gerçekleştirilecektir. Yarışmacılar, başvuru ve eser teslimi esnasında öğrenci olduklarını belirten belgeyi yanlarında bulunduracaklardır. Yarışmalar ilçe bazında yapılacak olup ilçe müftülüklerinde (büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde il müftülüklerinde) oluşturulacak komisyon tarafından birinci, ikinci ve üçüncü olarak dereceye girenlerin tespit edilmesiyle icra edilecektir. Ödüle layık görülerek dereceye giren öğrencilere müftülüklerce verilecek ödüller; birinciye 300 TL, ikinciye 200 TL, üçüncüye 100 TL şeklinde olacaktır. Yarışma için valilik/kaymakamlık oluru ile bir değerlendirme komisyonu oluşturulacaktır. Değerlendirme Komisyonunda; müftü/müftü yardımcısı, milli eğitim müdürlüğünden edebiyat alanında uzman bir personel, din hizmetlerinden sorumlu personel ve gençlik koordinatörü (yoksa müftülükçe belirlenecek bir personel) olmak üzere toplam dört (4) kişi yer alacaktır. Yarışmanın tanıtım ve duyurusu sosyal medya yoluyla ve il müftü yardımcıları, ilçe müftüleri, vaizler, gençlik koordinatörleri ve din görevlileri tarafından okullar bizzat ziyaret edilerek gerçekleştirilecektir. Gerekli görüşmeler yapılarak okullarda broşür ve diğer tanıtıcı materyaller kullanılacaktır. Ayrıca konu vaazlarda da dile getirilecektir. Din görevlileri, görevli oldukları cami/Kur’an kursuna en yakın okullardan yüksek katılım sağlamaya yönelik çalışmalara teşvik edileceklerdir. Yarışma sonunda başarılı olan eserler, müftülüklerin web sayfasında ve sosyal medya hesaplarında duyurulacak ve gösterilecektir. Bu hesaplardan indirilerek başka internet sitelerinde veya sosyal medya hesaplarında gösterilen eserler için Diyanet İşleri Başkanlığınca herhangi bir ücret ödenmesi söz konusu olmayacaktır. Müftülükler 15 Mart 2022 mesai bitimine kadar yarışmayı sonuçlandırıp dereceye girenleri internet siteleri üzerinden ilan edeceklerdir. İl müftülükleri, yarışmaya dair bilgileri ilçe bazlı ve kız erkek ayrı olarak toplam katılımcı sayısını ve ödüle layık görülen eser sayısını bildirecek şekilde excel/hesap tablosu formatında 21 Mart 2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Başkanlığa resmi yazıyla göndereceklerdir. Yarışmaya katılacak kompozisyonlar A4 (21 cm x 29,7 cm) boyutundaki düz beyaz kâğıda; yazım kurallarına uygun, okunaklı bir el yazısıyla veya bilgisayarla Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto büyüklüğünde ve iki (2) sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmış olacaktır. Eserlerin özgünlüğü konusunda hassasiyet gösterilmeli, intihale müsaade edilmemeli; eserde siyasi mesajlar bulunmamalı, ahlak kurallarına uygun olmalı ve bir ticari markanın reklamı yapılmamalıdır. Yarışmaya katılan eserler iade edilmeyecek, müftülüklerce bir yıl muhafaza edilecektir. Değerlendirme komisyonu aşağıdaki kriterlere göre puanlama yapacaktır: Duygu ve düşünceyi ifade edebilme gücü 25 puan, Kullandığı dilin akıcılığı 25 puan, Özgünlük 25 puan, Türkçe dil bilgisi kurallarına uygunluk 25 puan.

k gerçekleştirilecektir. Gerekli görüşmeler yapılarak okullarda broşür ve diğer tanıtıcı materyaller kullanılacaktır. Ayrıca konu vaazlarda da dile getirilecektir. Din görevlileri, görevli oldukları cami/Kur’an kursuna en yakın okullardan yüksek katılım sağlamaya yönelik çalışmalara teşvik edileceklerdir. Yarışma sonunda başarılı olan eserler, müftülüklerin web sayfasında ve sosyal medya hesaplarında duyurulacak ve gösterilecektir. Bu hesaplardan indirilerek başka internet sitelerinde veya sosyal medya hesaplarında gösterilen eserler için Diyanet İşleri Başkanlığınca herhangi bir ücret ödenmesi söz konusu olmayacaktır. Müftülükler 15 Mart 2022 mesai bitimine kadar yarışmayı sonuçlandırıp dereceye girenleri internet siteleri üzerinden ilan edeceklerdir. İl müftülükleri, yarışmaya dair bilgileri ilçe bazlı ve kız erkek ayrı olarak toplam katılımcı sayısını ve ödüle layık görülen eser sayısını bildirecek şekilde excel/hesap tablosu formatında 21 Mart 2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Başkanlığa resmi yazıyla göndereceklerdir. Yarışmaya katılacak kompozisyonlar A4 (21 cm x 29,7 cm) boyutundaki düz beyaz kâğıda; yazım kurallarına uygun, okunaklı bir el yazısıyla veya bilgisayarla Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto büyüklüğünde ve iki (2) sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmış olacaktır. Eserlerin özgünlüğü konusunda hassasiyet gösterilmeli, intihale müsaade edilmemeli; eserde siyasi mesajlar bulunmamalı, ahlak kurallarına uygun olmalı ve bir ticari markanın reklamı yapılmamalıdır. Yarışmaya katılan eserler iade edilmeyecek, müftülüklerce bir yıl muhafaza edilecektir. Değerlendirme komisyonu aşağıdaki kriterlere göre puanlama yapacaktır: Duygu ve düşünceyi ifade edebilme gücü 25 puan, Kullandığı dilin akıcılığı 25 puan, Özgünlük 25 puan, Türkçe dil bilgisi kurallarına uygunluk 25 puan.

20 Şub 2022 - 21:52 - Gündemgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Aşıkpaşa Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Aşıkpaşa Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Aşıkpaşa Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Aşıkpaşa Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.


Kirşehir Markaları

Aşıkpaşa Gazetesi, Kirşehir ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (386) 213 40 50
Reklam bilgi