İ  L  A  N ELEKTRİK ENERJİSİ ALIM İŞİ TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TIGEM) MALYA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ | Kırşehir Aşıkpaşa Gazetesi

SON DAKİKA

İ  L  A  N ELEKTRİK ENERJİSİ ALIM İŞİ TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TIGEM) MALYA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bu haber 26 Ağustos 2020 - 17:35 'de eklendi ve 81 views kez görüntülendi.

İ  L  A  N

ELEKTRİK ENERJİSİ ALIM İŞİ

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TIGEM)

MALYA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
ELEKTRİK ENERJİSİ ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2020/431247

 

1-İdarenin
a) Adresi:Yeni Doganli Köyü 40020 BOZTEPE/KIRŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası:3865154140 – 3865154144
c) Elektronik Posta Adresi:malya@tigem.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:1-Tarımsal Sulama Tarifesi Tek Terimli, Gündüz – Puant – Gece Orta Gerilim Çok Zamanlı. 2-Sanayi Tarifesi Tek Terimli, Gündüz – Puant – Gece Orta Gerilim Çok Zamanlı TOPLAM: 1.495.000,00 kWh. Elektrik Enerjisi Alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri:MALYA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ Yenidoğanlı Köyü (Mevki) Boztepe/KIRŞEHİR
c) Teslim tarihi:Sözleşmenin taraflarca imzalanmasını müteakip 5 iş günü içinde işe başlanacaktı

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:MALYA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ Yenidoğanlı

Köyü Boztepe/KIRŞEHİR

b) Tarihi ve saati:17.09.2020 – 14:00
  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
    4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
    4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekliler, yürürlükte olan Elektrik Piyasası Kanunu, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği ve Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği çerçevesinde, Elektrik enerjisi ve/veya kapasite sağlayan üretim şirketleri de dahil olmak üzere (otoprodüktörler, otoprodüktör grubu) toptan satış veya perakende satış lisansı veya üretim lisansı’na sahip şirket olunduğunu gösterir lisansları teklifleri ekinde sunacak ve ilgili lisanslar iş bitim tarihine kadar geçerli olacak.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MALYA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ Boztepe/KIRŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

MALYA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

BASIN NO: 181

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.