KAEÜ, Öğretim Görevlisi Kadrosuna Yenilerini Eklemek İçin Müjdeyi Verdi | Kırşehir Aşıkpaşa Gazetesi

SON DAKİKA

KAEÜ, Öğretim Görevlisi Kadrosuna Yenilerini Eklemek İçin Müjdeyi Verdi

Bu haber 26 Kasım 2020 - 15:39 'de eklendi ve 267 views kez görüntülendi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü birbirinden yetenekli öğretim görevlisi kadrosuna yenilerini eklemek için müjdeyi verdi. Bünyesine 25 öğretim görevlisi ve 15 araştırma görevlisi katmak için Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, öğretim elemanı alım ilanı yayınladı. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nin resmi sitesinde yayınlanan öğretim elemanı alım ilanında öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı yapılacak fakülte, meslek yüksekokulları şöyle açıklandı.

“Rektörlüğe 5 öğretim görevlisi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’na 1 öğretim görevlisi, Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu’na 4 öğretim görevlisi, Mucur Meslek Yüksekokulu’na 4 öğretim görevlisi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’na 3 öğretim görevlisi, İslami İlimler Fakültesi’ne 2 öğretim görevlisi, Sağlık Bilimler Fakültesi’ne 1 öğretim görevlisi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na 4 öğretim görevlisi, Mucur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ na 1 öğretim görevlisi, Kaman Meslek Yüksekokulu’na 1 öğretim görevlisi alımı yapılacak. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne1 araştırma görevlisi, İslami İlimler Fakültesi’ ne araştırma görevlisi, Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne 2 araştırma görevlisi, Eğitim Fakültesi’ ne 2 araştırma görevlisi, Mühendislik – Mimarlık Fakültesi’ne 4 araştırma görevlisi, Fen-Edebiyat Fakültesi’ne 1 araştırma görevlisi, Ziraat Fakültesi’ ne 1 araştırma görevlisi alımı yapılacak. “

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim elemanı alım ilanı hakkında resmi web sitesinde yayınladığı açıklamasının devamında:

“2547 sayılı Kanunun 6 ncı, 7 inci ve 65 inci maddelerine dayanılarak hazırlanan 09 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca aşağıda nitelikleri ve adedi belirtilen öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına personel alımı yapılacaktır.

ALES’ten en az 70 alma şartı var Genel şartlar; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak. ALES’ ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

ÖZEL ŞARTLAR; Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvurabilmek için; Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. Yükseköğretim kurumları araştırma görevlisi kadrolarına atamalar, 2547 sayılı Kanunun Ek 38.madde uyarınca 50. maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında yapılır. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

06.02.2013 tarih ve 28551 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini doldurarak 2016-2017 güz yarıyılından itibaren azami süresi yeniden başlayan öğrenciler ilan edilen Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuramazlar. Lisansüstü eğitim yönetmeliğinin yayımladığı 20 Nisan 2016 tarihinden itibaren 2017 güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlilerinin 2016- 2017 güz döneminde azami öğrenim sürelerinin yeniden başlaması nedeniyle ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar. Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuran aday için ilan edilen bölüm /anabilim dalı hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılacaktır. Araştırma Görevlisi Atamaları 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca yapılacağından; Adayların ibraz etmiş olduğu lisansüstü eğitim belgelerinde Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen azami öğrenim sürelerini aşmamış olduğunu belgelendirmeleri gerekmektedir. Öğretim Görevlisi Kadrolarına Başvurabilmek için; Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır. Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuran adayın, lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türü ya da ilan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılacaktır.

BAŞVURULARDA İSTENİLEN BELGELER; Dilekçe (Başvurdukları Bölüm/Anabilim Dalı/ Program Adı, Kadro Unvanı, T.C. No’sunu, yazışma adreslerini telefon ve email belirtilmesi gerekmektedir. Özgeçmiş. Merkezi sınav (ALES) belgesi fotokopisi (sonuç kontrol kodu bulunan). Yabancı dil sınavı ( YDS, YÖK-DİL veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınav) sonuç belgesi. (sonuç kontrol kodu bulunan /onaylı ıslak imzalı sureti) (Meslek Yüksekokulları öğretim görevlisi kadroları için yabancı dil şartı aranmamaktadır). Lisans ve tezli yüksek lisans diploma veya geçici mezuniyet belgeleri ( E-devletten alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında kabul edilir. E-devlet harici diploma/geçici mezuniyet belgeleri mutlaka Aslı veya Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olacaktır). Onaylı ıslak imzalı/mühürlü lisans ve yüksek lisans not durum belgesi(Transkript) Karekodlu transkriptler de kabul edilecektir. İstenilen alanla ilgili halen yüksek lisans ve/veya doktora öğrencisi olduğuna dair güncel öğrenci belgesi. (e- devlet kapısından alınacak karekodlu öğrenci belgesi de kabul edilir.) İlgili yönetmelik gereği kadrolara ait istenilen alanla ilgili deneyimli olduğunu belgelendirmek (hizmet resmi kurumda ise onaylı ıslak imzalı hizmet belgesi, özel sektörde ise sosyal güvenlik kurumundan alınacak pirim dokumanı ve ilgili firma ya da firmalardan alınacak çalıştığı alanı gösterir ıslak imzalı onaylı yazı) Askerlik durum belgesi (657 sayılı kanunun 48. maddesinin 6. bendinde belirtildiği gibi askerlik ile ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak) (e- devlet kapısında alınacak karekodlu askerlik durum belgesi kabul edilir. Adli sicil kaydı.(e- devlet kapısında alınacak karekodlu belge kabul edilir.) Kimlik Fotokopisi Muafiyet; Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. DİĞER AÇIKLAMALAR; Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkatte alınmaz. Başvuran adaylar ile atanmaya hak kazanan adayların durumları Üniversitemizin www. ahievran.edu.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. İlanda belirtilen kadrolardan birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Aslı veya Resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerin onaysız bir belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin başvurulara eklenmesi gerekmektedir. Atanmaya hak kazandığı halde yukarıda belirtilen şartlardan birisini taşımadığının ya da istenilen belgelerden birisinin eksik olduğunun tespit edilmesi halinde atanması yapılmayacaktır. Atanmış olsa dahi söz konusu yapılan atama işlemi iptal edilecektir. Sınav takvimi ilan tarihi 25 Kasım 2020. Son başvuru tarihi 09 Aralık 2020. Ön değerlendirme sonuç açıklama tarihi 18 Aralık 2020. Ön değerlendirme itiraz başvuru tarihi 18 Aralık 2020/25 Aralık 2020. Sınav giriş tarihi 29 Aralık 2020. Sonuç açıklama tarihi 02 Ocak 2021. Sonuç itiraz tarihi 02 Ocak 2021/09 Ocak 2021. Sonuç açıklanacağı internet adresi www.ahievran.edu.tr. Başvuru yeri; Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı. Başvuru şekli; Şahsen veya Posta. Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adayların sınavları yazılı olarak yapılacaktır. Sınav yerleri web sitemizden duyurulacaktır. İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Arap Dili ve Belegatı Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adayların sınavları sözlü olarak yapılacaktır.” sözlerinde bulundu. (HABER MERKEZİ)

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.