İsra Suresi ve İnananlara Mesajları

Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla

"Bir gece, kendisine ayetlerinden bir kısmını gösterelim diye kulunu Mescid i Haram dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid i Aksa ya götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir. O, gerçekten işitendir, görendir.(İsra suresi 1. ayet)

-Allah tan başka Rab edinmeyin. Bunun temini ancak kitabı rehber edinmekle mümkündür.

-Rabninize çok şükredin, şükürsüz gününüz olmasın.

-Yeryüzüne fesat çıkarmayın

-İyilik ederseniz kendinize, kötülük ederseniz yine kedinizedir.

-iyilikten saparsanız, üzerinize düşmanlar musallat olur.

-Şüphesiz Kur’an en doğru yola iletir. İyi davranışlarda bulunanlara cenneti müjdeler.

-İnsan iyiliği istediği gibi, şerri de ister. (ikisine de istidadı vardır)

-Gece ve gündüz Rabbinin nimetlerini araştırmanız için size sunulmuş bir imakandır.

-Her insanın bütün amelleri, boynuna asılı bir kitaba kaydolmaktadır.

-Hesap günü, kitabını oku, Hesap görücü olarak kendi kendine yetersin, denilecektir.

-Hidayet yolunu seçen kendisi için seçmiştir. Doğruluktan sapan da kendisi için sapmıştır. Sonucuna katlanır.

-Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez.

-Allah peygamber gönderip kullarını uyarmadan onlara azap etmez.

-Bir ülkenin zenginleri, ileri gelenleri, Allah ın uyarılarına rağmen kötülüklere sapar, azarlarsa, Allah, o ülkeyi helak eder.

-Kulların günahını Rabbin bilmesi yeter. İnsanlardan değil O'ndan korkun.

- Dünya için çalışana dünya, ahiret için çalışana ahiret vardır.

-Dünyada insanlar nimetler bakımından birbirinden farklı kılınmıştır. (bu bir imtihandır)

-Ahiret ise derece bakımından daha önemlidir.

-Allah ile birlikte sakın başka ilahlar (otoriteler) edinme.

-Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi ve anne babaya iyi davranmanızı emreder. Sakın onlara "öf" bile demeyin.

-Onlar seni nasıl besleyip, koruyup büyüttülerse, sen de onlara ihtiyarlayınca kol kanat ger.

-Rabbiniz sizin kalplerinizdekini bile bilir.

-Akrabaya, yoksula, yolcuya yardımcı ol. Gereksiz yere saçıp savurma.

-Saçıp savuranlar şeytanların dostlarıdırlar.

-İmkansızlık dolayısı ile anne ve babana bakamıyorsan, bari onlardan güzel sözü, hal hatır sormayı ihmal etme.

-Cimri olma, büsbütün savurgan da olma.

-Rızkın dar ve geniş olması bir imtihandır.

-Geçim endişesi ile çocukların canına kıymayın.

-Zinaya yaklaşmayın. Zira o bir hayasızlıktır ve çok kötü bir yoldur.

-Haksız yere bir cana kıymayın. Haksız yere öldürülenin velisine kısas hakkı verilmiştir. Kısasta aşırı gitmeyin.

-Yetimin malına dokunmayın. Verdiğiniz sözü yerine getirin.

-Ölçü ve tartıda hile yapmayın.

-Hakkında bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme.

-Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. (kibirli olma)

-Erkek ve kız çocuğu arasında ayırım yapma. Her ikisinede hakkını ver.

-Kur’an da her türlü ikaz ve uyarı vardır, ona kulak ver.

-Kainatın bir tek Rabbi vardır. Başka ilahlardan söz etmek yanlıştır. O her türlü noksanlıklardan münezzehtir.

-Yerde ve gökte bulunan her şey O'nu övgüyle tesbih eder. Siz anlayamazsınız.

-Sen Rabbini anarken ve O'nun emirlerinden bahsederken, inkarcılar asla hoşlanmazlar. Adeta duymamak için kulaklarını tıkarlar.

-Onlar özellikle ahireti, öldükten sonra dirilmeyi, Hesap vermeyi inkar ederler.

-Öldükten sonra çürüyüp, neye dönüşürseniz dönüşün, Allah sizi tekrar diriltecektir. Bu O'na kolaydır. İlk yaradılışınızı düşünün, hangisi zor?

-Allah’ın çağırısına hamdederek uyarsınız ve kabirde veya dünyada çok az kaldığınızı sanırsınız. (geçen süreyi hatırlamazsınız)

-İnsanlarla konuşurken sözü güzel söyleyin. Şeytan kötü sözle aranızı bozmak ister.

-Rabbin sizi en iyi bilendir. Göklerde ve yerde olanı da en iyi bilendir.

-Allah tan başka yalvardıklarınız sizin sıkıntılarınıza çare olamazlar. Onlarda Allah ın rahmetine muhtaçtırlar.

-Allah meleklere : Adem'e secde edin dedi. İblis dışında hepsi secde ettiler. İblis kibirlendi, kendisini daha üstün gördü ve secde etmedi, kovuldu.

-(iblis) "Beni kıyamete kadar yaşatırsan onları saptıracağım. Onları kendime bağlayacağım.

-Allah buyurdu : Git! Onlardan kim sana uyarsa hepinizi cehenneme atacağım.

-Bütün planlarını yap, tuzaklarını kur, onlara yalancı vaadlerde bulun. Sen ancak boş vaadte bulunursun.

-Benim ihlaslı kullarımı, benim ikaz ve uyarılarımı dikkate alan kullarımı asla saptıramazsın. Koruyucu olarak Rabbin yeter.

Nerede olursanız olun, denizde ve karada her an başınıza kaza ve bela gelebilir. O'ndan başka bir sığınağınız yoktur. Tedbirli olun,fakat takdirden kurtulamazsınız.

-Biz insanı şan ve şeref sahibi kıldık. Onları diğer yarattıklarımızdan üstün yaptık. Bunun kıymetini bilin ve rabbinize hamd ve şükredin.

-Kıyamet günü her toplumu önderleri ile birlikte çağırırız.

-Kimin defteri sağından verilirse, en küçük bir haksızlığa uğramaz.

-Bu dünyada kör ola (Rabbinin emirlerini görmemezlikten gelen) ahirette de kör olur. (orada gözetilmez, hüsrana uğrar)

-Müşrikler seni saptırmak için ellerinden geleni yaparlar. Sakın vahiyden ayrı kalma, yoksa onların tuzağına düşersin. Vahiy sayesinde istikametini korursun. Onlara meyledersen hayatın ve ölümün sıkıntılarını yaşarsın. Başka yardımcıda bulamazsın.

-Bizim toplumlar hakkındaki yasalarımız değişmez. Senden önceki toplumları da aynı imtihandan geçirdik.

-Gündüzün belli vakitlerinde namaz kıl. Sabah namazını da, çünkü sabah namazı şahitlidir. Gece de uyanık olur Rabbini anlarsan övülecek bir makama yükselirsin.

-Ve şöyle niyaz et. "Rabbim gireceğim yere dürüstlükle girmemi sağla, çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla. Bana tarafından hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver"

-Yine de ki : Hak geldi batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur.

-Kur’an müminler için şifa ve rahmettir. Kafirlerin ziyanını artırır.

-İnsan nimetlere ulaşınca (şımarır) ve yüz çevirir. Ona bir zarar ziyan dokununca karamsarlığa düşer.

-Herkes mizacına uygun davranır. Kulunu en iyi bilen Rabbidir.

-Rabbimizin rahmeti sayesinde Kur’an gibi bir hidayete sahipsiniz. O'nun size lütfu boldur.

-Kur’an eşsiz bir hidayet düsturudur.

-Onun benzerini ortaya koymak için ins ve cin bir araya gelseler bunu bsşaramazlar.

-Onda sizin için her türlü öğüt ve misaller vardır. Buna rağmen insanların çoğu ondan yüz çeviriyor.

-Peygamberin bir insan olduğunu unutup, ondan olağanüstü şeyler istediler. Peygamber dedi ki,

Rabbimi tenzih ederim. Ben sadece bir insanım.

-Bir insanın Peygamber olmasına şaştılar.

-Onlara de ki : Yeryüzünde yaşayanlar melekler olsaydı, Peygamber olarak melek gönderilirdi.

-Kim gönderilen hidayete tabi olursa doğru yolu bulur. Kim de hidayetten saparsa onların Allah tan başka dostu olmaz. Kıyamet gününde de kör, dilsiz ve sağır olarak yüzükoyun haşredilir. Onun varacağı yer cehennemdir.

-İşte onların cezası budur. Zira onlar ayetleri inkar etmiş, tekrar dirilişi de imkansız görmüşlerdi.

-Gökleri ve yeri yaratan Allah ın, kendilerinin benzerini yaratmaktan aciz olduğunu mu sandılar. Hiç akletmezler mi?

-Rabbinin hazinelerine siz sahip olsaydınız, yinede kıstıkça kısardınız. İnsan pek elisıkıdır.

-Biz Musa yı dokuz mucize ile Firavun a gönderdik. Firavun ona : "Ey Musa, senin büyülenmiş olduğunu sanıyorum" dedi.

-Musa ona: "Sen pekala bunların Rabbinin mucizeleri olduğunu biliyorsun. Ey Firavun! Ben de seni hakikaten mahvolduğunu sanıyorum."

-Derken Firavunu ve maiyetindekileri denizde boğduk. İsrailoğullrını o topraklara yerleştirdik.

-Biz Kur’an ı hak olarak indirdik. Seni de müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik.

-Biz Kur’an ı insanlara yavaş yavaş okuyadın diye (ayet ve surelere) ayırdık ve peyder pey indirdik (bu ayet Kur’an’ı kerimi anlamanın ne kadar önemli olduğunu vurguluyor)

-Siz ister inanın ister inanmayın, gerçek ilim sahipleri Kur’an okununca derhal secdeye kapanırlar. (ona teslim olurlar)

-Ve derler ki: Rabbimizi tesbih ederiz. Rabbimizin vadi mutlaka yerine getirilir.

-Ağlayarak secdeye kapanırlar. Kur’an onların saygısını artırır.

-İster Allah deyin ister Rahman deyin en güzel isimler O'nundur.

-Namazda yüksek sesle okuma, fazla sesini de kısma ikisi arasında bir yol tut.

-"Çocuk edinmeyen, hakimiyette ortağı bulunmayan, acizlikten ötürü bir dosta ihtiyacı olmayan Allah a hamdederim. De ve tekbir getirerek O'nun şanını yücelt. (İsra suresi 111.ayet)

111 ayet olan İsra suresinin birinci ve sonuncu ayetlerini mealen tam olarak verirken, diğer ayetlerinin de içerdiği mesajları vermeye çalıştım.

Elbette hatalarım vardır. Rabbimden hatalarımın affını niyaz ederken, siz okuyucuların da hoşgörünüzü ve hayır dualarınızı talep ediyorum.

Hatalar bizim, doğrular Allah’ın dır.

Selam ve dua ile.

Süleyman FAYDALI

Huawei Mobil'imden gönderildi

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Süleyman FAYDALI - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Aşıkpaşa Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Aşıkpaşa Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Aşıkpaşa Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Aşıkpaşa Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.Kirşehir Markaları

Aşıkpaşa Gazetesi, Kirşehir ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (546) 896 57 35
Reklam bilgi