Öğretmen Olarak Atama Açıklaması  | Kırşehir Aşıkpaşa Gazetesi

SON DAKİKA

Fırtına Uyarısı

Genel, Güncel, Manşetler

Bazı Kurslar Yeniden Başlatıldı

Eğitim, Genel, Güncel, Manşetler

Öğretmen Olarak Atama Açıklaması 

Bu haber 02 Ocak 2019 - 11:57 'de eklendi ve 37 views kez görüntülendi.

 

Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü 2019 Milli Sporcuların Beden Eğitimi alanına sözleşmeli öğretmen olarak atanması hakkında açıklamalarda bulundu. Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalarda: “Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarının beden eğitimi alanında öğretmen ihtiyacının

karşılanmasına yönelik olarak 03/05/2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin

Ek 4 üncü maddesi doğrultusunda milli sporculardan 200 (iki yüz ) kontenjana 657 sayılı

Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli aday öğretmen ataması

yapılmak üzere ekli takvim doğrultusunda başvurular alınacaktır. Başvurular ve atama işlemleri

aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapılacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

BAŞVURU ŞARTLARI

Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri Beden Eğitimi alanına sözleşmeli öğretmen alımında başvuru şartlarını şu şekilde açıkladı: “Millî sporculardan olimpiyat Oyunları, Parolimpik Oyunları, Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunları (Universiade), Akdeniz Oyunları ile Dünya Askerî Oyunlarında bireysel veya takım halinde yarışmalarda ilk üç dereceye girmek. Uluslararası Olimpiyat Komitesinin tanıdığı spor dallarının büyükler, gençler veya ümitler kategorilerinde Dünya veya Avrupa şampiyonaları ile Uluslararası Askerî Sporlar Konseyince yapılan Dünya veya Avrupa şampiyonalarında ilk üç dereceye girmek,  (a) ve (b) bentlerinde belirtilen yarışmaların takım sporlarında en az on kez ülkemizi temsil ederek millî sporcu belgesi almış olmak, şartlarından herhangi birisini sağlayanlardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartların yanında;

Türk vatandaşı olmak, (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı

olma şartı aranmayacaktır.) Mezun olunan yükseköğretim programının, Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,  Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu

Başkanlığınca yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki

yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliğinin kabul edilmiş olmak,

  1. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza

almamış olmak, Öğretmenliğe daha önce atandığı hâlde görevine başlamamış olanlar bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla atama tarihinden itibaren 1 (bir) yıllık bekleme süresini

doldurmuş olmak, Adaylık dönemi içinde görevine son verilenlerden (sağlık durumu hariç), görevden ayrıldığı tarihten başlamak üzere son başvuru tarihi itibarıyla üç yıl geçmiş olmak,

şartları aranacaktır.” dedi.

BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER

Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü başvuruda istenilecek belgeler hakkında yaptığı açıklamalarda: ” Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği, Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon Programı/ Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da İngilizce öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu belgenin onaylı örneği, Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen yükseköğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi, Pedagojik Formasyon Belgesi almaya hak kazandıkları halde belge düzenlenemeyenlerden,

belgeyi almaya hak kazandıklarına ilişkin ilgili üniversiteden alacakları yazı istenilecektir. “dedi.

BAŞVURULAR VE ONAY

Başvuruların neren yapılacağı hakkında açıklamalarda bulunan Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri: “Başvurular http://personel.meb.gov.tr adresindeki “Milli sporcuların ataması” linkinden

elektronik Başvuru Formu doldurularak ekli takvimde belirtilen süreler içerisinde

yapılacaktır.” Bu kapsamda yapılan başvurular, öncelikle Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel

Müdürlüğünce adayın millî sporculuğu kontrol edilerek elektronik ortamda onaylanacaktır. Uygun bulunarak elektronik ortamda onaylanan başvurular, Elektronik Başvuru Formunda aday tarafından seçilmiş olan il millî eğitim müdürlüğünün onay ekranına yansıyacaktır. Adaylar ya da vekâlet verilen kişi gerekli belgeler ile birlikte başvuru onayı için tercih edilen il millî eğitim müdürlüğüne başvuracaktır. İl millî eğitim müdürlükleri, belge kontrolünden sonra öğretmenliğe atama şartlarını taşıdığı

tespit edilenlerin başvurularını elektronik ortamda onaylayacaktır. Başvurular onaylandıktan

sonra geçerlilik kazanacaktır.” İl milli eğitim müdürlüklerince onaylanan Başvuru Formunun iki nüshası belge asılları ile birlikte adaya geri verilecek, diğer nüshasına bu belgelerin birer fotokopisi iliştirilmek suretiyle iki yıl süreyle muhafaza edilecektir.  Atama sürecinin zamanında sonuçlandırılması bakımından başvuruların, başvurunun yapıldığı gün ya da başvurunun son gününe rastlayan gün hariç bir sonraki gün mesai saatleri içinde başvuru bürolarına onaylatılması zorunludur. Bu süre içerisinde onaylatılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır. Bu durumdaki adaylar, yeniden başvuru yaparak başvuru süresi içerisinde başvurularını onaylatacaktır. Elektronik Başvuru Formunda beyan edilen bilgilerden adaylar sorumlu olacaktır. Adayların başvurularının il millî eğitim müdürlüklerince onaylanmasından sonra yapacakları bilgi ve beyan düzeltme talepleri dikkate alınmayacaktır. Elektronik Başvuru Formu haricinde veya süresi dışında yapılan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünce ve/veya il millî eğitim müdürlüklerince onaylanmamış olan,

atama alanı ve mezun olduğu yükseköğretim programı yanlış girilerek yapılan başvurular ile

başvuru şartlarını taşımadığı hâlde gerçeğe aykırı belgeyle ya da beyanda bulunarak, evrakta

tahrifat yaparak, gerçek durumunu gizleyerek yapılan başvurular geçersiz sayılacak; varsa

yapılmış olan atamalar iptal edilecektir. Başvuru tarihi itibarıyla askerlik için sevke tabi olanlar ile hâlen askerlik hizmetini yapmakta olan öğretmen adayları başvuruda bulunabilecektir. Bu adaylardan askerlik hizmetini yapmakta iken öğretmenliğe atananlar, hâlen askerde olduklarını ve muhtemel terhis tarihini gösterir bir belgeyi en kısa süre içinde dilekçe ekinde atandıkları il millî eğitim

müdürlüklerine gönderecekler ve terhis tarihini takip eden bir ay içinde göreve

başlatılacaktır. Bu duyuruda yapılan açıklamalara ek olarak başvuru süresi içinde oluşabilecek durumlar ile uygulamaya yönelik açıklamalar Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr internet adresinde başvuru süresi içinde duyurulacaktır. Öğretmen adaylarının hak kaybına uğramamaları

bakımından bu açıklamaları takip etmeleri gerekmektedir. Adaylardan başvuruda sağlık, askerlik ve adli sicil durumlarına ilişkin belge istenmeyecek, Elektronik Başvuru Formunda beyan alınacaktır.”dedi.

TERCİHLER VE ATAMA

Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri açıklamalarının devamında ise: “Başvuranlar beden eğitimi alanında ilan edilen eğitim kurumları arasından 20 (yirmi) eğitim kurumu tercihinde bulunacaklardır. Adaylar tercih dışı seçenek olarak; “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.” veya “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir. Atama işlemleri başvurusu Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü ve il milli

eğitim müdürlüklerince onaylananlardan Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün 02/03/2010 tarihli ve GMT.430.00/399 sayılı yazısı eki listeye göre hazırlanan EK-3 Millî Sporcuların Atamalarında Esas Alınacak Öncelik Sıralaması Tablosunda belirtilen öncelik sıralamasına göre yapılacaktır. Söz konusu Tabloda belirtilen öncelik sıralamasında eşitlik olması hâlinde, atanacak adayın seçiminde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da eşit olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir. Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve

başlayamayanlar ile belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerle göreve başlamama hâli iki ayı

aştığı takdirde bu kişilerin atamaları iptal edilecektir.” ifadelerine yer verdi. (Haber Merkezi)

 

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.