VEKTÖR MÜCADELESİ İÇİN İNSEKTİSİT | Kırşehir Aşıkpaşa Gazetesi

SON DAKİKA

VEKTÖR MÜCADELESİ İÇİN İNSEKTİSİT

Bu haber 29 Kasım 2018 - 8:35 'de eklendi ve 32 views kez görüntülendi.

VEKTÖR MÜCADELESİ İÇİN İNSEKTİSİT SATIN ALINACAKTIR

KIRŞEHİR BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2019 YILI VEKTÖR MÜCADELESİ İÇİN İNSEKTİSİT MAL ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2018/607327

1-İdarenin

 1. a) Adresi : KIRŞEHİR KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR
 2. b) Telefon ve faks numarası :3862131023-3862133755
 3. c) Elektronik Posta Adresi : İhale@kirsehir.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu malın

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı : 10 Kalem muhtelif vektör mücadelesi için insektisit mal alımına ihtiyaç duyulmuştur. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
 2. b) Teslim yeri : Kırşehir Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü Depoları
 3. c) Teslim tarihi : Malzemeler sözleşme imzalandıktan sonra 20 takvim gününe kadar teslim edilecek ve yüklenici; teknik şartnamede belirtilen standartlarda ve hususlarda malları idarenin ihtiyacına göre pey der pey veya tamamını Kırşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Deposuna istenilen miktarda teslim edilecektir.

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer: KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NEŞET ERTAŞ KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ ŞEMSİ YASTIMAN TOPLANTI SALONU
 2. b) Tarihi ve saati : 24.12.2018- 14:00
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerelendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli, imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret  Sicil  Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede  belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500TRY (Türk Lirası) karşılığı KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GELİR ŞEFLİĞİ adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanının satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ İHALE BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, mal kalem -kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 3. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 4. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren (60) takvim günüdür.
 5. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 6. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinden bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

Basın No:323

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.